Granty NCN

Znaczenie choroby wieńcowej u pacjentów ze stenozą aortalną poddawanych przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej

Numer wewnętrzny projektu: 1A.5/III/22
Nazwa programu /konkursu: SONATA 17
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: dr n. med. Rafał Wolny
Finansowanie: 836 192,00 zł
Okres realizacji: 2022-2025

Cel projektu
Ocena przydatności półautomatycznej kwantyfikacji składu blaszek miażdżycowych w tętnicach wieńcowych u pacjentów z ciężkim zwężeniem zastawki aortalnej i współistniejącą chorobą wieńcową kwalifikowanych do przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej.