Dział Programów Badawczych

Dział Programów Badawczych

Kontakt

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

Kierownik

Agnieszka Zdziennicka

Zespół

Specjalista

Anna Maria Zielińska

Specjalista

Anna Zielińska

Referent

Izabela Majewska

Zadania działu

  • Administrowanie projektami naukowymi finansowanymi ze źródeł zewnętrznych, m.in.: MEIN, NCN, NCBR, MZ, OPI, oraz współfinansowanych przez UE
  • Wsparcie naukowców na każdym etapie realizacji projektu naukowego: aplikacja – realizacja – rozliczenie
  • Przygotowywanie rozliczeń procedur medycznych oraz badań laboratoryjnych wykonanych w ramach projektów naukowych
  • Monitorowanie wytycznych dot. realizacji projektów naukowych
  • Wsparcie w organizacji konferencji naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych
  • Przygotowywanie raportów, zestawień na bieżące potrzeby Dyrekcji