Studenckie Koło Kardiochirurgiczno-Transplantologiczne

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Nadciśnienia Tętniczego

Kontakt

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

Opiekunowie

 Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii

Studenckie Koło Kardiochirurgiczno-Transplantologiczne działa przy Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii, której kierownikiem jest pan profesor Mariusz Kuśmierczyk. Koło w aktualnej formie funkcjonuje od października 2011r.

Głównym celem działalności koła jest zachęcenie studentów medycyny do pogłębiania wiedzy oraz rozwijanie zainteresowania w zakresie kardiochirurgii i dziedzin jej pokrewnych. Jako jedyny ośrodek kardiochirurgiczny w Warszawie przeprowadzamy transplantacje serca, dlatego część spotkań i działalności naukowej będzie poświęcona właśnie tematyce transplantologicznej. W ramach spotkań organizujemy wykłady, które mają przybliżyć zagadnienia związane z diagnostyką i leczeniem chorób serca, nie ograniczając się jedynie do aspektów chirurgicznych. Każda chirurgia wymaga od swoich adeptów umiejętności praktycznych. Stąd też zachęcamy studentów do przychodzenia na blok operacyjny. Ponadto zachęcamy studentów do przygotowywania i prezentowania prac naukowych. W czasie dotychczasowej działalności koła studenci zaprezentowali liczne prace naukowe na konferencjach studenckich w kraju i zagranicą. Prace, które powstały ze współudziałem studentów były także prezentowane na prestiżowych zjazdach towarzystw europejskich (European Society of Cardiology i European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery) i polskich (Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów).

Kilka prac zdobyło nagrody:

  • II miejsce w sesji Chirurgicznej na IVth International Scientific Conference for Young Researchers "Clinical and Theoretical Features of Modern Medicine”, Moskwa 2012
  • III miejsce w sesji Chirurgii Serca i Naczyń na 8th WIMC, Warszawa 2012
  • II miejsce w sesji plakatowej podczas VII Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirgów w 2014r.

W 2017r. ukazała się publikacja ze współautorstwem studentki z koła: Drohomirecka A, Kuśmierczyk M, Kocańda S, Kuśmierski K, Kołsut P, Kotliński K, Brutkiewicz A, Religa G, Różański J, Zieliński T. Endogenic erythropoietin secretion in patients undergoing off-pump coronary artery bypass grafting. Kardiol Pol. 2017;75(5):470-475.

W ramach współpracy z Narodowym Instytutem Kardiologii Studenci mogą także wystąpić o granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – aktualnie już lekarz stażysta Piotr Gajewski realizuje pod kierownictwem profesora Jacka Różańskiego „Diamentowy Grant” pt. „ Rola komórek macierzystych serca w regeneracji mięśnia sercowego podczas terapii z użyciem systemu do pozaustrojowego utlenowania krwi (ECMO) u pacjentów ze schyłkową niewydolnością serca. Obrazowanie metodą SPECT oraz ocena histopatologiczna wycinków pobieranych podczas wszczepienia i wyszczepienia systemu jako metody predykcyjne stopnia regeneracji mięśnia sercowego”.