Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Nadciśnienia Tętniczego

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Nadciśnienia Tętniczego

Kontakt

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

Opiekun koła

Profesor Andrzej Januszewicza

Klinika Nadciśnienia Tętniczego Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie powstała w 1980 roku i do 1999 roku kierowana była przez Profesora Marka Sznajdermana, zaś od 2000 roku kierowana jest przez Profesora Andrzeja Januszewicza.

Od kilkunastu lat przy Klinice Nadciśnienia Tętniczego działa Studenckie Koło Naukowe, którego członkowie zaangażowani są w pracę naukową i kliniczną w ramach działalności w Kole Naukowym - niektórzy po zakończeniu studiów medycznych kontynuują pracę jako lekarze w Klinice rozwijając pracę naukową oraz i lekarską.

Wielu członków Koła Naukowego jest autorami i współautorami publikacji krajowych i zagranicznych, uczestniczą w kongresach krajowych i międzynarodowych zdobywając doświadczenie przy prezentowaniu prac, jak i niezbędną dla młodego naukowca wiedzę. Uczestniczą także w Kongresach Studenckich uzyskując nagrody.

Działalność kliniczno-naukowa Kliniki ukierunkowana jest przede wszystkim na diagnostykę i leczenie nadciśnienia tętniczego pierwotnego z uwzględnieniem stanów i chorób współistniejących. Prowadzona jest również diagnostyka i leczenie wtórnych postaci nadciśnienia tętniczego - zwłaszcza nadciśnienia naczyniowo-nerkowego, guza chromochłonnego oraz pierwotnego hiperaldosteronizmu.

Od momentu powstania do chwili obecnej Zespół Kliniki i Studenckie Koło Naukowe prowadzą w wymiarze krajowym i międzynarodowym działalność naukową, która pozwala na lepsze poznanie przyczyn prowadzących do rozwoju nadciśnienia oraz metod diagnostyki i leczenia. Działalność naukowa opiera się na współpracy z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi w zakresie nadciśnienia tętniczego i kardiologii.