Centrum Wsparcia Badań Klinicznych NIKard oficjalnie otwarte!

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie-Aninie otworzył Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK). Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali m.in. prezes Agencji Badań Medycznych Radosław Sierpiński, prof. Łukasz Szumowski, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii, dyrektor finansowy ECRIN Alicja Szofer-Araya a także Patrycja Klusek – europejski korespondent ECRIN, z-ca kierownika CWBK NIKard. Uroczystość odbyła się w ramach konferencji naukowej pn. „Horyzont bliżej Ciebie”, zorganizowanej przez Instytut w dniach 12-13 września br.

- Centrum Wsparcia Badań Klinicznych to obiekt, który służy nie tylko badaniom, ale pozwala na szerszą współpracę z forum międzynarodowym m.in. z ECRIN, czyli organizacją, która wspomaga nas i inne jednostki w kontaktach międzynarodowych w organizowaniu badań. Naszą ambicją jest, aby badania, które będą u nas realizowane były jak najbardziej umiędzynarodowione. Chcemy współpracować z ośrodkami z różnych krajów - powiedział prof. Łukasz Szumowski, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii. - Myślę, że nasz Instytut jest wyjątkowy. Mamy naprawdę dobrą infrastrukturę, mamy teraz Centrum Wsparcia Badań Klinicznych jako jednostkę, która zawiaduje całym procesem. Jestem przekonany, że infrastruktura Instytutu jest dostosowana do najlepszych standardów, do wymogów badań naukowych i klinicznych na najwyższym poziomie - dodał prof. Szumowski.

Jak podkreśliła dyrektor finansowa ECRIN, przed nowo otwartym Centrum stoi ogromne zadanie budowania sieci.  - Nie ma badań klinicznych, jeżeli nie ma centrów badawczych i infrastruktury. Te ośrodki, które już istnieją w Polsce, należy rozwijać i łączyć w sieć, bo to umożliwi lepszą współpracę na poziomie europejskim i lepszą koordynację badań - powiedziała Alicja Szofer-Araya.

CWBK powstało dzięki dofinansowaniu z Agencji Badań Medycznych kwotą 10 089 049,15 zł. Prowadzi łącznie ponad 85 badań naukowych, w tym 15 niekomercyjnych, i ponad 70 badań komercyjnych. Realizowane przez Centrum projekty mają na celu poszerzenie wiedzy i rozwój praktyki klinicznej, a ich beneficjentami w ciągu najbliższych 6 lat będzie grupa ponad 3,5 tys. pacjentów. Zdaniem Prezesa Agencji Badań Medycznych Radosława Sierpińskiego otwarcie CWBK to wielki sukces. - Instytut Kardiologii to szczególne miejsce, z którym osobiście jestem związany. To tutaj stawiałem swoje pierwsze kroki jako lekarz i wiem, że to miejsce, w którym spotykamy ludzi z pasją, zaangażowaniem i poświęceniem dla drugiego człowieka. To 11. centrum w ramach Polskiej Sieci Badań Klinicznych, tej nowej marki, którą budujemy w Polsce, tej polskiej siły, która - mam nadzieję - inaczej spozycjonuje nasz kraj na arenie międzynarodowej - podsumował Radosław Sierpiński.
Powstanie CWBK działającego w strukturach NIKard - oprócz zapewnienia usystematyzowanej infrastruktury, struktury organizacyjnej oraz systemów informatycznych - wprowadziło przejrzyste zasady funkcjonowania w postaci  standardowych procedur operacyjnych (SOP), które ujednolicają i regulują procesy prowadzenia badań klinicznych. Wszystkie te działania pomagają stworzyć atrakcyjne środowisko dla badaczy, którzy inicjują i realizują autorskie pomysły na prace naukowo-badawcze. Od sierpnia 2019 r. Narodowy Instytut Kardiologii jest partnerem naukowym międzynarodowej, międzyrządowej organizacji ECRIN (ang. European Clinical Research Infrastructure Network).
Konferencja pn. „Horyzont bliżej Ciebie” to wydarzenie zorganizowane przez Narodowy Instytut Kardiologii. W trakcie dwudniowego spotkania (12-13 września br.) zaprezentowano m.in. dostępne formy dofinansowania projektów badawczych, ze szczególnym naciskiem na pozyskiwanie środków na niekomercyjne badania kliniczne – polskie i zagraniczne. Dużo miejsca poświęcono również tematyce sztucznej inteligencji w badaniach klinicznych (prof. Marcin Moniuszko, UMB). Omówiono rynek niekomercyjnych badań klinicznych (Beata Maciejewska GCPpl), sposoby komunikacji z pacjentami biorącymi udział w tych badaniach (Urszula Jaworska, Fundacja Urszuli Jaworskiej), a także przeprowadzono warsztaty dotyczące aspektów finansowych w projektach Horyzont (A. Szofer-Araya, ECRIN).


***

POLCRIN (Polish Clinical Reasearch Infrastructure Network) to krajowa sieć ośrodków prowadzących badania kliniczne produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Jej misją jest rozwój badań klinicznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem promocji innowacji, konkurencyjności i jakości w badaniach klinicznych zainicjowanych przez badaczy. Krajowym reprezentantem w ramach jednostki POLCRIN (ang. Polish Clinical Research Infrastructure Network) jest prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, Dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego. Krajowy reprezentant POLCRIN jest równocześnie członkiem organu doradczego - komitetu ds. sieci w organizacji ECRIN (ang. European Clinical Research Infrastructure Network).

ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network) jest międzyrządową, międzynarodową organizacją non-profit, która wspiera badania kliniczne w Europie. Badania prowadzone na terenie wielu krajów pozwalają na zwiększenie możliwości dotarcia do pacjentów, zasobów i wiedzy specjalistycznej a co za tym idzie, potencjalnie solidniejszy i dużo większy wpływ wyników badań na zdrowie publiczne.
23 sierpnia 2019 r. Polska (jako POLCRIN) oficjalnie dołączyła do sieci ECRIN ze statusem tzw. obserwatora. Agencja Badań Medycznych została instytucją reprezentującą nasz kraj w ECRIN. Aktualnie do sieci ECRIN należy dwanaście  krajów: dziewięć z nich posiada status członka (Czechy, Francja, Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Węgry, Włochy i Portugalia), a pozostałe trzy ma status obserwatora (Polska, Słowacja, Szwajcaria).


Wróć