Działalność Pracowni Immunologii IK

Pracownia Immunologii IK uzyskała nową lokalizację.
Inwestycja możliwa była dzięki przebudowie części istniejącego budynku (tzw. Blok "D") na potrzeby przychodni dla chorych z dziedzicznymi chorobami układu sercowo - naczyniowego wraz z pracowniami genetyki, immunologii oraz z salą narad, a także modernizacja układu zasilania elektroenergetycznego wraz z budową nowej stacji transformatorowej.

Pracownia Immunologii realizuje projekty naukowe dotyczące roli układu odpornościowego w patofizjologii chorób sercowo-naczyniowych. Jest jedną z niewielu placówek w Polsce
o takim profilu badawczym. Posiada własne laboratorium hodowli tkankowych, biologii molekularnej oraz biologii komórki.
Na terenie Pracowni działa bank tkanek, w którym gromadzimy materiał pobierany od pacjentów (krew, fragmenty biopsji endomiokardialnych oraz materiał z operacji kardiochirurgicznych). Z zaplecza banku korzystają współrealizatorzy projektów naukowych prowadzonych w Instytucie.

W zasobach Pracowni znajduje się również wiele linii komórkowych, mamy możliwość zakładania pierwotnych hodowli tkankowych. Prowadzimy badania nad różnicowaniem się komórek macierzystych w kierunku kardiomiocytów, poszukujemy nowych biomarkerów we krwi obwodowej u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi.


We współpracy z oddziałami transplantologicznymi planujemy wdrożyć badania nad zjawiskiem ostrego i przewlekłego odrzucania przeszczepu, podatności na zakażenia podczas stosowania leków immunosupresyjnych oraz powstawania tolerancji immunologicznej.

Jesteśmy przygotowani, żeby realizować prace badawcze z zakresu patofizjologii  miażdżycy i zespołu metabolicznego oraz chorób mięśnia serca (zapalenie mięśnia serca, kardiomiopatia rozstrzeniowa) i osierdzia.

tl_file2/IKAR/images/breakLine.png

       

tl_file2/IKAR/images/breakLine.png

Wróć