Echocardiography for Internal Medicine

Z przyjemnością informujemy, że współautorami angielskojęzycznej pracy pt.: Echocardiography for Internal Medicine są również pracownicy naukowi z Instytutu Kardiologii:

Prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman, Dr hab. n. med. Anna Klisiewicz, prof. nadzw. IK oraz Dr Anna Wójcik.

Praca powstała pod redakcją Prof. Edyty Płońskiej-Gościniak, dr Luigi P. Badano, (President European Association of Echocardiography) oraz Prof. Patrizio Lancellotti (President - Elect of the European Association of Echocardiography).

         

 

Wróć