Ponad 100 zabiegów ablacji przy pomocy najnowocześniejszego na świecie systemu nawigacji robotycznej

Specjaliści z Centrum Zaburzeń Rytmu Serca Narodowego Instytutu Kardiologii przeprowadzili zabieg ablacji przy pomocy najnowocześniejszego na świecie systemu nawigacji robotycznej Stereotaxis Genesis u 26 - letniego pacjenta po korekcji chirurgicznej złożonej, wrodzonej wady serca.

Pacjent urodził się z wadą wrodzoną serca pod postacią atrezji zastawki trójdzielnej, zwężeniem zastawki płucnej, ubytkiem w przegrodzie międzykomorowej, resztkową RV, a także z ubytkiem przegrody międzyprzedmiotowej. Przeszedł operację chirurgiczną Fontana z wytworzeniem tunelu zewnątrzprzedsionkowego. Od wielu lat cierpiał na napady częstoskurczów nadkomorowych z czynnością komór do 240/minutę. Zabieg wykonano z zastosowaniem robota Stereotaxis Genesis z dostępu przez żyłę i tętnicę udową. Pacjent czuje się dobrze i został już wypisany do domu.

To już 110. zabieg ablacji wykonany z zastosowaniem systemu Stereotaxis w NIKard. Przeprowadził go prof. Łukasz Szumowski wraz z zespołem lekarskim i pielęgniarskim z Centrum Zaburzeń Rytmu Serca NIKard. Pracy polskich specjalistów przyglądała się dr Margot Vloka z USA, która przybyła do Polski na zaproszenie Narodowego Instytutu Kardiologii.

Znajdujący się w Narodowym Instytucie Kardiologii system nawigacji robotycznej to najnowocześniejsze na świecie i jedno z pierwszych w Europie urządzeń do wykonywania zabiegów ablacji podłoża arytmii, z zastosowaniem nawigacji przy pomocy pola magnetycznego.

Zastosowanie nawigacji robotycznej umożliwia uzyskanie niezwykle wysokiej precyzji mapowania jam serca i wykonanie ablacji w sercach zarówno o prawidłowej budowie jak i po korekcji wady serca. U pacjentów z najbardziej złożoną anatomią serca, nawigacja magnetyczna pozwala na dotarcie do źródła arytmii, które do tej pory były nieosiągalne podczas konwencjonalnych procedur ablacji. Pierwszy w Polsce zabieg z wykorzystaniem tego robota został przeprowadzony w Narodowym Instytucie Kardiologii w marcu 2022 r.

Ablacja to metoda leczenia podłoża zaburzeń rytmu serca polegająca na zniszczeniu lub odizolowaniu obszarów wywołujących zaburzenia rytmu. Kardiolog-elektrofizjolog wprowadza do serca elektrodę ablacyjną i za jej pomocą niszczy lub odizolowuje źródło arytmii.

Szacuje się, że w Polsce ponad 2 miliony osób cierpi z powodu zaburzeń rytmu serca. Nieleczona arytmia może znacząco wpłynąć na ryzyko wystąpienia udaru, niewydolności serca oraz nagłego zatrzymania krążenia.

 

Wróć