Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Kardiologii

przez Aleksandra Bąkała

W dniu 12 września br. odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Na Przewodniczącego Rady wybrany został prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk - kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Wiceprzewodniczącymi Rady Naukowej zostali: prof. dr hab. n. med. Hanna Szwed, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz oraz prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski.

Skład Rady Naukowej IX kadencji:

Prof.dr hab.n.med. Piotr Andziak
Prof.dr hab.n.med. Maciej Banach    
Prof.dr hab.n.med. Andrzej Beręsewicz
Prof.dr hab.n.med. Katarzyna Bieganowska
Prof.dr hab.n.med. Andrzej Budaj
Prof.dr hab.n.med. Zbigniew Chmielak
Dr hab.n.med. Rafał Dąbrowski, prof. nadzw.IK
Prof.dr hab.n.med. Marcin Demkow
Dr hab.n.med. Paweł Derejko    
Dr n.med. Piotr Dobrowolski
Prof.dr hab.n.med. Jarosław Drożdż
Dr n.ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka
Prof.dr hab.n.med. Zbigniew Gąsior    
Gen.dyw.prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak
Prof.dr hab.n.med. Marcin Gruchała    
Dr hab.n.med. Piotr Hendzel
Prof.dr hab.n.med.  Andrzej Januszewicz    
Dr hab.n.med. Marek Kabat, prof.nadzw. IK
Dr n.med. Jacek Kądziela
Dr hab.n.med. Cezary Kępka, prof.nadzw. IK    
Dr hab.n.med. Mariusz Kruk, prof.nadzw. IK
Prof.dr hab.n.med. Piotr Kułakowski    
Prof.dr hab.n.med. Mariusz Kuśmierczyk    
Dr hab.n.med. Przemysław Leszek, prof.nadzw. IK    
Prof.dr hab.n.med. Bohdan Maruszewski
Prof.dr hab.n.med. Grzegorz Opolski    
Dr hab.n.med. Mariola Pęczkowska
Prof.dr hab.n.med. Piotr Pruszczyk    
Prof.dr hab.n.med. Olgierd Rowiński    
Dr hab.n.med. Tomasz Rywik    
Prof.dr hab.n.med. Jerzy Sadowski
Dr n.med.Małgorzata Sobieszczańska-Małek    
Dr hab.n.med. Maciej Sterliński, prof.nadzw. IK
Prof.dr hab.n.med. Janina Stępińska
Prof.dr hab.n.med. Andrzej Surdacki    
Prof.dr hab.n.med. Łukasz Szumowski    
Prof.dr hab.n.med. Hanna Szwed         
Prof.dr hab.n.med. Adam Torbicki     
Prof.dr hab.n.med. Adam Witkowski    
Prof.dr hab.n.med. Tomasz Zieliński    

Dr hab.n.med.Tomasz Hryniewiecki, prof.nadzw.IK - Dyrektor Instytutu Kardiologii
Dr hab.n.med.Piotr Szymański, prof.nadzw.IK - Zastępca Dyrektora ds. Nauki
Dr hab.n.med. Zofia Dzielińska, prof.nadzw.IK - Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych

Prof. dr hab. n. med. Witold Rużyłło - Honorowy Członek Rady Naukowej

Wróć