Innowacyjne zabiegi kardiologii interwencyjnej wykonane w 2014 r. w Instytucie Kardiologii

przez Aleksandra Bąkała

Instytut Kardiologii jest najbardziej doświadczonym ośrodkiem w Polsce w wykonywaniu zabiegów przezcewnikowego (niechirurgicznego) wszczepiania zastawek serca; w 2014 roku implantowano w ten sposób 51 zastawek aortalnych (tzw. zabiegi TAVI).

W dniu 9 października 2014 przeprowadzono także pierwszy na świecie zabieg przecewnikowej, jednoczasowej implantacji dwóch zastawek serca u 39-letniego pacjenta z ciasnym zwężeniem zastawki aortalnej i mitralnej (dwudzielnej). Zabieg wykonano w znieczuleniu ogólnym, z nakłucia koniuszka serca, we współpracy zespołu kardiologów interwencyjnych z zespołem kardoichirurgicznym. Od roku 2009 w Instytucie Kardiologii wykonano 234 zabiegów TAVI.


U 6 pacjentów wykonano zabiegi przezskórnego leczenia niedomykalności zastawki mitralnej z zastosowaniem systemu MitraClip.
Do zabiegów zakwalifikowano pacjentów z dużą niedomykalnością zastawki mitralnej i oporną na leczenie zachowawcze niewydolnościa serca, uprzednio zdyskwalifikowanych z leczenia operacyjnego. Wszystkie przeprowadzone zabiegi były skuteczne; u pacjentów obserwowano istotną poprawę wydolności fizycznej.
Zabiegi zostały sfinansowane w ramach programu Ministerstwa Zdrowia: „Nieoperacyjna naprawa funkcjonalnej (pozawałowej oraz
w kardiomiopatii rozstrzeniowej) istotnej niedomykalności zastawki mitralnej przy użyciu systemu MitraClip u chorych wysokiego ryzyka, zdyskwalifikowanych z leczenia kardiochirurgicznego.”
Skuteczny zabieg przezskórnego zamknięcia uszka lewego przedsionka wykonano u 36 pacjentów z wysokim ryzykiem udaru mózgu związanego z migotaniem przedsionków. Chorzy z migotaniem przedsionków są narażeni na powstawanie skrzeplin w lewym przedsionku, które w ponad 90% są zlokalizowane w jego uszku.

Przezskórne zamknięcie uszka lewego przedsionka, podobnie jak przewlekłe leczenie przeciwzakrzepowe, redukuje ryzyko udarów mózgu i zatorowości obwodowej. Jest to zabieg wykonywany obecnie u pacjentów, którzy nie mogą lub nie wyrażają zgody na przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych (najczęściej z powodu dużego ryzyka krwawień) lub u których leczenie przeciwzakrzepowe okazało się nieskuteczne.

Wróć