Kardiolodzy w nowych władzach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

przez Aleksandra Bąkała

Składamy serdeczne gratulacje Magnificencji Prof. dr. hab. med. Zbigniewowi Gaciongowi w związku z wyborem na stanowisko Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i rozpoczęciem urzędowania w kadencji 2020-2024.

Jednocześnie gratulujemy Panu Prof. dr. hab. med. Piotrowi Pruszczykowi - Przewodniczącemu Rady Naukowej Narodowego Instytutu Kardiologii obejmującemu stanowisko Prorektora ds. Nauki i Transferu Technologii WUM oraz Panu Prof. dr. hab. med. Markowi Kuchowi obejmującemu stanowisko Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia WUM.

Przekazujemy życzenia sukcesów w pełnieniu tak ważnej misji oraz pomyślności i kolejnych osiągnięć klinicznych, naukowych i dydaktycznych dla całej społeczności akademickiej.


Prof. dr hab med. Tomasz Hryniewiecki
Dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii

Wróć