Kolejne wyrazy uznania dla pracowników Instytutu Kardiologii

przez Aleksandra Bąkała

Prof. dr hab. n med. Andrzej Januszewicz, kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii został członkiem
zarządu Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (EuropeanSociety of Hypertension).

Prof. dr hab. n med. Jerzy Korewicki, wieloletni kierownik Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii, współorganizator programu przeszczepiania serca w Instytucie Kardiologii otrzymał najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Polskie Towarzystwo Transplantacyjne - godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.

Serdecznie gratulujemy.

Wróć