Kolejny „Diamentowy Grant” w Instytucie Kardiologii

Miło nam poinformować, że Pani Anna Kaszuba, studentka szóstego roku I Wydziału Lekarskiego WUM i przewodnicząca studenckiego Koła Naukowego działającego przy Klinice Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii - została laureatką konkursu MNiSzW „Diamentowy Grant”.

Wyróżnienie i finansowanie zostało przyznane za projekt pt. „Ocena ekspresji cytokin oraz fenotypu limfocytów i monocytów krwi obwodowej w relacji do aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron i stopnia zaawansowania nadciśnienia tętniczego”.

Problematyka projektu badawczego dotyczy szeroko rozwijanego i bardzo interesującego zagadnienia immunologicznych aspektów nadciśnienia tętniczego pierwotnego oraz wtórnego.

Badanie to będzie realizowane przez najbliższe dwa lata pod kierunkiem opiekuna naukowego prof. Andrzeja Januszewicza. Miejscem wykonywania projektu będzie Klinika Nadciśnienia Tętniczego kierowana przez prof. Andrzeja Januszewicza.
Należy nadmienić, że projekt badawczy realizowany będzie we współpracy z prof. Tomaszem Guzikiem z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który należy do grona najwybitniejszych znawców tego zagadnienia w wymiarze międzynarodowym.

Projekt ministerstwa nagradza wybitnych studentów z polskich uczelni, reprezentujących tak nauki ścisłe, jak i humanistyczne. Ma na celu wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów, którzy już na studiach prowadzili wartościowe badania naukowe i chcą je kontynuować. Każdy zdobywca "Diamentowego Grantu" otrzymał wsparcie finansowe na realizowanie badań, które w założeniu ma ułatwić mu prowadzenie eksperymentów oraz przyspieszyć jego ścieżkę do uzyskania tytułu naukowego doktora.

W tym roku finansowanie otrzyma 86 projektów naukowych realizowanych przez wybitnych studentów w polskich uczelniach i instytutach, z czego 18 dotyczy nauk medycznych i biologicznych.

tl_file2/IKAR/images/breakLine.png

Wróć