"W Rytmie Klasyki" - koncerty i recitale dla pacjentów


Narodowy Instytut Kardiologii zainicjował cykl wydarzeń kulturalnych dla swoich pacjentów. W ramach projektu pn. „W Rytmie Klasyki” zaplanowanych zostało 12 recitali fortepianowych muzyki klasycznej i rozrywkowej. Zapraszamy co drugi czwartek o godz. 15.00. Wstęp wolny.


Wrzesień 2022
01.09.2022 | Koncert Inauguracyjny – Andrzej Wierciński
15.09.2022 | Recital - Andrzej Olszewski
29.09.2022 | Recital - Andrzej Olszewski
Październik 2022

13.10.2022 | Recital jesienny
27.10.2022 | Recital jesienny
Listopad 2022
10.11.2022 | Recital jesienny
24.11.2022 | Recital jesienny
Grudzień 2022
8.12.2022 | Recital jesienny
22.12.2022 | Recital świąteczny
Styczeń 2023
12.01.2023 | Recital noworoczny
26.01.2023 | Recital zimowy
Luty 2023
09.02.2023 | Koncert wieńczący projekt „W rytmie klasyki”Muzyka nie tylko poprawia nastrój, ale jest również w stanie zmienić kliniczny obraz choroby, mając wpływ na szeroko pojmowane odczucie dobrostanu zarówno psychicznego, jak i fizycznego chorego. Znaczenie muzyki podkreśla również Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), rekomendując ją jako sposób na poprawę jakości życia.
Idea projektu: „W Rytmie Klasyki”, którego organizatorem jest Narodowy Instytut Kardiologii wpisuje się w ten trend. Inicjatywa ma na celu poprawę komfortu zdrowotnego pacjentów Instytutu oraz zadbanie o ich kondycję psychiczną podczas pobytu w szpitalu. Jej celem jest także wsparcie pacjentów w ich szybszym powrocie do zdrowia i rehabilitacji, m.in. poprzez zastosowanie elementów muzykoterapii.

- Nasz szpital jest miejscem wyjątkowym, w którym przywracamy zdrowie wielu pacjentom. Często bywa tak, że pacjenci spędzają u nas wiele godzin, dni, a nawet miesięcy. Szczególnie w przypadku dłuższych pobytów zdarza się, że towarzyszy im przy tym poczucie osamotnienia i tęsknoty za rodziną. Dlatego chcemy, aby muzyka towarzyszyła im w powrocie do zdrowia oraz wspierała cały proces rekonwalescencjimówi prof. Łukasz Szumowski, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii i pomysłodawca projektu.

- PKN ORLEN to jedna z największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej, co potwierdza między innymi 1. miejsce w rankingu TOP 500 CEE 2021. Cieszymy się, że możemy włączyć się do innowacyjnego programu, który pomoże pacjentom szpitala w szybszej rekonwalescencji. Wydarzenia takie jak te organizowane w Narodowym Instytucie Kardiologii wpisują się w realizowany przez nas program społecznej odpowiedzialności biznesumówi Grzegorz Bałkowiec, z-ca dyrektora Biura Marketingu Sportowego, Sponsoringu i Eventów PKN ORLEN.

 

Wróć