Konferencja "Czy to już epidemia otyłości w Polsce?" 19.06.2018 r.

Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Instytut Matki i Dziecka oraz Instytut Kardiologii, poświęconą epidemii otyłości w Polsce. Konferencja odbędzie się 19. czerwca 2018 r. w IMiD o godz. 13:00

 

CZY TO JUŻ EPIDEMIA OTYŁOŚCI W POLSCE?
„Dynamika nadwagi i otyłości w cyklu życia - wyniki polskich badań populacyjnych u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych”.

 

PROGRAM:

13.00 – 13.05
Otwarcie Konferencji
Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka - dr n.med. Tomasz Maciejewski
Dyrektor Instytutu Kardiologii -  prof. dr hab. med. Tomasz Hryniewiecki

13.05 -13.20
„Stan zdrowia Polaków” -  Prof. dr hab. med. Tomasz Zdrojewski, Przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk

 13.20 - 13.35
„Otyłość/nadwaga w cyklu życia – fotografia młodego pokolenia Polaków” - dr hab. med., prof. IMiD Anna Fijałkowska, Instytut Matki i Dziecka

13.35 – 13.50
„Aktywność fizyczna młodych dorosłych Polaków”.  prof. dr hab. med. Wojciech Drygas, Instytut Kardiologii

13.50- 14.00 dyskusja

14.30 – 15.30

Polskie badania populacyjne u dzieci , młodzieży i młodych dorosłych:

PINUTS – dzieci od 5 do 36 miesiąca życia. dr hab., prof. IMiD H. Weker

COSI (Childhood Obesity Surveilance Initiative) – 8-latki w badaniu WHO. mgr M. Stalmach

HBSC (Health Behaviour in School- age Children)- 11-,13-,15-latki. dr hab. prof. IMiD J. Mazur

WOBASZ – Zwyczaje żywieniowe młodych dorosłych. dr A. Waśkiewicz i dr  A. Aranowska 

15.30 – 17.00
DEBATA

Konsekwencje zdrowotne nadwagi i otyłości w młodym pokoleniu.
Józefa Szczurek- Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
dr hab. n. med.Tomasz Hryniewiecki – Dyrektor Instytutu Kardiologii
dr n.med. T. Maciejewski – Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka
dr hab. med. T. Zdrojewski – PAN, Gdański Uniwersytet Medyczny
dr hab. med. Piotr Socha - Centrum Zdrowia Dziecka
Elżbieta Lange - Coach Zdrowia
Agnieszka Rejer-Mellin - Fundacja „Zdrowe pokolenia”
Dr n. med. Lidia Ostrowska-Nawarycz- Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Dr hab.prof. IMiD Katarzyna Szamotulska – Instytut Matki i Dziecka

PROWADZENIE: dr hab. med., prof. IMiD Anna Fijałkowska – Instytut Matki i Dziecka prof. dr hab. Wojciech Drygas – Instytut Kardiologii

Wróć