Międzynarodowa Konferencja „Best Practices in NCD Prevention and Health Promotion„ w Instytucie Kardiologii

Wielkim sukcesem liderów Programu CINDI w Polsce, Instytutu Kardiologii a w szczególności pracowników Zakładu Epidemiologii, Prewencji CHUK i Promocji Zdrowia było zorganizowanie, z inicjatywy prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Drygasa, Międzynarodowej Konferencji „International Conference on Best Practices in NCD Prevention and Health Promotion„ oraz spotkania dyrektorów programu CINDI w Warszawie w dniach 5-7.10.2018.

W spotkaniu uczestniczyli liderzy Programu CINDI (Coordinated Noncommunicable Disease Intervention) z piętnastu krajów m.in. Kanady, Austrii, Portugalii, Włoch, Bułgarii, Gruzji, Litwy, Rosji, Słowacji, Słowenii oraz W. Brytanii. Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń i przedstawienie najlepszych praktyk w zakresie medycyny prewencyjnej. Wytyczono nową wizję działania Programu na kolejnych 5 lat oraz propozycje zmian strukturalnych (organizacyjnych i finansowych) gwarantujących Programowi CINDI większą skuteczność działania. Dotyczy to wspólnych działań wraz z Biurem Europejskim WHO, CDC w Atlancie oraz innymi partnerami z renomowanych uczelni i instytutów badawczych w Europie, Kanadzie i USA, szczególnie w zakresie edukacji kadr medycznych w obszarze polityki zdrowotnej.

Uznano także za konieczną systematyczną wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie problemów zdrowia publicznego na świecie m.in. związanych ze starzeniem się społeczeństwa, rosnącą częstością czynników ryzyka (otyłość, hipercholesterolemia, niski poziom aktywności fizycznej), rosnącą liczba chorych na choroby przewlekłe m.in. choroby serca i naczyń, nowotwory, cukrzycę, choroby nerek a także w związku z obserwowanym w wielu krajach pogłębianiem się zjawiska nierówności w zdrowiu. W konferencji wzięło udział ok. 150 ekspertów krajowych i zagranicznych. Wśród uczestników nie zabrakło czołowych polskich ekspertów w dziedzinie kardiologii prewencyjnej, epidemiologii i zdrowia publicznego.

W trakcie konferencji zaprezentowano polskie programy interwencyjno-badawcze, kierowane do dorosłych oraz dzieci i młodzieży, modelowe analizy (IMPACT Poland), kampanie medialne koordynowane przez Instytut Kardiologii (Pamiętaj o Sercu, Polkard Media Junior) i działania na rzecz niwelowania nierówności społecznych w zdrowiu. Przedstawiono również doświadczenia europejskich programów promocji zdrowia Healthy Stadia i EUROFIT, działania interwencyjne na rzecz prewencji chorób serca i naczyń prowadzonych w Słowenii, Rosji, na Litwie, we Włoszech oraz sukcesy Portugalii w dziedzinie powszechnej edukacji zdrowotnej społeczeństwa. Wiele uwagi poświęcono aktualnym wynikom najnowszych polskich badań epidemiologicznych u dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych a także innowacyjnym programom aktywności fizycznej w Polsce, Słowenii, Portugalii oraz Wielkiej Brytanii.

Interesującym doświadczeniem dla gości zagranicznych była wizyta w Ministerstwie Zdrowia i wymiana doświadczeń z kierownictwem Departamentu Zdrowia Publicznego.
Organizacja Konferencji była możliwa dzięki pomocy organizacyjnej i finansowej Ministerstwa Zdrowia ze środków Narodowego Programu Zdrowia. Patronat merytoryczny zapewniły Komitet Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk oraz Sekcja Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Goście zagraniczni chwalili zarówno bardzo wysoki poziom naukowy jak i serdeczną atmosferę towarzyszącą Międzynarodowej Konferencji oraz spotkaniu Dyrektorów CINDI oraz możliwość lepszego poznania naszego Instytutu i Warszawy.

Wróć