Minął rok od początku realizacji innowacyjnego projektu zaawansowanej analizy badań tomografii komputerowej

W styczniu 2014 minął rok od początku realizacji projektu TRAFIC - ?Nowatorska metoda czynnościowej oceny zwężenia w tętnicy wieńcowej za pomocą modelowania przepływów in silico, na podstawie obrazu badania wielorzędowej tomografii komputerowej."

Projekt ten, o potencjalnie przełomowym znaczeniu dla nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, realizowany jest przez konsorcjum naukowe zawiązane przez instytucje badawcze: Instytut Kardiologii (lidera projektu), Uniwersytet Warszawski oraz partnera przemysłowego firmę BTM Mazowsze. 
Projekt jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych, a szczególny nacisk położony jest na komercjalizację jego wyników.


Dotychczas, w ramach realizacji kolejnych zadań, wykonano około 100 pomiarów czynnościowej oceny zwężeń i oceny anatomicznej zmienionych miażdżycowo segmentów. Na bazie powyższych pomiarów opracowano metodę ekstrakcji naczyń oraz metodę identyfikacji poszczególnych elementów składowych ściany naczynia. Trwają zaawansowane prace nad nieinwazyjnym modelowaniem przepływów wieńcowych w naczyniach zdrowych oraz zmienionych miażdżycowo.


W połowie roku 2014 planowane jest pierwsze zgłoszenie patentowe opracowanych elementów metody obliczeniowej.

Ostateczny wynik realizacji projektu będzie pozwalał na uzyskanie informacji dotyczących czynnościowej istotności zwężenia w tętnicy wieńcowej wyłącznie na podstawie badania nieinwazyjnego ? tomografii komputerowej. Wprowadzenie tej metody do praktyki klinicznej pozwoli na zmianę algorytmów diagnostycznych używanych u pacjentów z podejrzeniem choroby wieńcowej.

Poniżej przedstawione są obrazy będące wynikiem dotychczasowych prac.

 
  Rycina 1.
Rekonstrukcja tętnicy wieńcowej na podstawie badania tomografii komputerowej. Ściana naczynia ? niebieski, zwapnienie ? czerwony, środek kontrastowy ? zielony.

 

          
  Rycina 2.
Przekrój poprzeczny przez zmienioną
miażdżycowo tętnicę wieńcową z granicznym
zawężaniem światła naczynia.
Ściana naczynia ? niebieski, zwapnienie ? czerwony.
  Rycina 3.
Wynik modelowania przepływu w tętnicy wieńcowej.
Widoczna prawa tętnica wieńcowa z zaznaczonymi
kolorami różnymi prędkościami przepływu
w poszczególnych segmentach.

 

 
  Rycina 4.
Modelowanie przepływu w całym drzewie naczyniowym.
Widoczne początkowe i środkowe segmenty prawej i lewej
tętnicy wieńcowej.

Wróć