Misja medyczna Doktora Piotra Rudzińskiego w Kamerunie

Nasz Kolega, dr n.med. Piotr Nikodem Rudziński z Kliniki Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca NIKard weźmie udział w 7. tygodniowej misji medycznej, która odbędzie się w dniach 30.01-24.03 br. w Kamerunie w ośrodku misyjnym w Abong Mbang.

Doktor Rudziński zdecydował się pojechać na misję medyczną do Kamerunu, aby podzielić się swoimi doświadczeniami oraz wesprzeć lokalną społeczność w edukacji, diagnozowaniu oraz leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego. Jego misję wspiera Narodowy Instytut Kardiologii. Na miejscu Doktor Rudziński będzie szkolić lokalnych wolontariuszy z pomocy kardiologicznej. W planach ma również utworzenie prowizorycznego ośrodka kardiologicznego, rozpoczynając tym samym stałą współpracę pod patronatem Instytutu.

Kamerun jest krajem, którego mieszkańcy praktycznie każdego dnia zmagają się z wieloma utrudnieniami. Pacjenci mają utrudniony dostęp do lekarzy-specjalistów, brakuje zarówno leków, jak i materiałów opatrunkowych. Jednak dzięki naszemu wspólnemu działaniu możemy poprawić komfort zdrowotny choćby części pacjentów.
Serdecznie prosimy o wsparcie finansowe misji Doktora Rudzińskiego. Środki finansowe zostaną przekazane na organizację działań medycznych i zakup niezbędnych materiałów. Zbiórka będzie aktywna przez cały okres trwania misji, a więc do dnia 24 marca br.

Szczegóły dotyczące zarówno samej misji, jak i zbiórki dostępne są pod poniższym linkiem:
https://redemptorismissio.org/dotacja/kardiolog-w-afryce-kamerun-piotr-rudzinski

Dziękujemy!

Wróć