Nadciśnienie tętnicze i leki blokujące układ renina–angiotensyna a COVID-19

przez Aleksandra Bąkała

W związku z pojawiającymi się doniesieniami sugerującymi możliwy związek pomiędzy nadciśnieniem tętniczym, mechanizmem wnikania koronawirusa 2019-nCoV oraz działaniem leków blokujących układ renina-angiotensyna (RAS) Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego wydało 12 marca br. oświadczenie:

1. Obecnie nie ma jednoznacznych danych naukowych świadczących o tym, że nadciśnienie tętnicze wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na COVID-19. U chorych na nadciśnienie tętnicze należy stosować te same środki ostrożności, co u innych osób
2. U osób w stanie stabilnym chorujących na COVID-19 lub obciążonych ryzykiem zachorowania, leczenie z użyciem inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI) lub blokerów receptora angiotensynowego (ARB) należy prowadzić zgodnie z dotychczasowymi wytycznymi.
3. Obecnie dostępne dane dotyczące COVID-19 nie uzasadniają odmiennego stosowania leków blokujących RAS u chorych na COVID-19.
4. U chorych na COVID-19 z ciężkimi objawami lub sepsą, decyzję o kontynuowaniu lub przerwaniu terapii z użyciem leków hamujących RAS lub innych leków hipotensyjnych należy podejmować indywidualnie.

(https://www.eshonline.org/spotlights/esh-statement-on-covid-19/).

(https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china).

Wróć