Najważniejsze osiągnięcia działalności statutowej IK w 2011 r.

Za najważniejsze osiągnięcia działalności statutowej w 2011 roku należy uznać liczne prace opublikowane przez pracowników Instytutu w czasopismach o znaczącym impact factor, a w szczególności te, które dotyczą badań klinicznych zaplanowanych i zrealizowanych w Instytucie Kardiologii.

Do najważniejszych publikacji należą m.in.:

Opublikowanie wyników leczenia przezskórnego denerwacją nerkową chorych z opornym nadciśnieniem tętniczym:
Witkowski A, Prejbisz A, Florczak E, Kadziela J, Sliwinski P, Bielen P, Michalowska I, Kabat M, Warchol E, Januszewicz M, Narkiewicz K, Somers VK, Sobotka PA, Januszewicz A.: Effects of renal sympathetic denervation on blood pressure, sleep apnea course, and glycemic control in patients with resistant hypertension and sleep apnea. Hypertension. 2011; 58(4): 559-565. (IF=6.207; MNiSW=32).
Badanie realizowane w ramach grantu ?Wpływ denerwacji nerek na wysokość ciśnienia tętniczego i kliniczny przebieg obturacyjnego bezdechu podczas snu u chorych z nadciśnieniem tętniczym opornym?.

Opublikowanie wyników badań dotyczących przydatności metod diagnostycznych IVUS/CT:
U chorych po operacji by-passów (ocena pomostów żylnych):
Pregowski J, Kepka C, Kalinczuk L, Kruk M, Mintz GS, Ciszewski A, Chmielak Z, Ciszewski M, Wolny R, Szubielski M, Tyczynski P, Witkowski A.: Comparison of intravascular ultrasound, quantitative coronary angiography, and dual-source 64-slice computed tomography in the preprocedural assessment of significant saphenous vein graft lesions. Am J Cardiol. 2011; 107(10): 1453-1459. (IF=3.368; MNiSW=32).

U chorych kwalifikowanych do leczenia interwencyjnego:
Pregowski J, Kepka C, Kruk M, Mintz GS, Kalinczuk L, Ciszewski M, Ciszewski A, Wolny R, Szubielski M, Chmielak Z, Demkow M, Norwa-Otto B, Opolski M, Tyczynski P, Ruzyllo W, Witkowski A.: Comparison of usefulness of percutaneous coronary intervention guided by angiography plus computed tomography versus angiography alone using intravascular ultrasound end points. Am J Cardiol. 2011; 108(12): 1728-1734. (IF=3.368; MNiSW=32).

Opublikowanie wyników badania VIF-CAD, oceniającego przydatność czynników wzrostowych (VEGF i FGF) podawanych przezskórnie i przezmięśniowo w leczeniu opornej choroby wieńcowej.
Kukula K, Chojnowska L, Dabrowski M, Witkowski A, Chmielak Z, Skwarek M, Kadziela J, Teresinska A, Malecki M, Janik P, Lewandowski Z, Klopotowski M, Wnuk J, Ruzyllo W.: Intramyocardial plasmid-encoding human vascular endothelial growth factor A165/basic fibroblast growth factor therapy using percutaneous transcatheter approach in patients with refractory coronary artery disease (VIF-CAD). Am Heart J. 2011; 161(3): 581-589. (IF=4.651; MNiSW=32).

Opublikowanie wyników badań dotyczących przydatności aspiracyjnej trombektomii u pacjentów z ostrym zawałem serca:
Ciszewski M, Pregowski J, Teresinska A, Karcz M, Kalinczuk L, Pracon R, Witkowski A, Ruzyllo W.: Aspiration coronary thrombectomy for acute myocardial infarction increases myocardial salvage: single center randomized study. Catheter Cardiovasc Interv. 2011; 78(4): 523-531. (IF=2.290; MNiSW=27).

Opublikowanie wyników badania oceny objętości i gęstości tkanki tłuszczowej ocenianej w badaniu CT i jej związku z występowaniem miażdżycy tętnic wieńcowych:
Pracon R, Kruk M, Kepka C, Pregowski J, Opolski MP, Dzielinska Z, Michalowska I, Chmielak Z, Demkow M, Ruzyllo W.: Epicardial adipose tissue radiodensity is independently related to coronary atherosclerosis. A multidetector computed tomography study. Circ J. 2011; 75(2): 391-397. (IF=3.766; MNiSW=27).

Opublikowanie prac dotyczących chorych po operacji wad wrodzonych serca
- Z oceną wielkości niedomykalności płucnej metodą MRI u chorych po operacji tetralogii Fallota:
Spiewak M, Biernacka EK, Malek LA, Misko J, Kowalski M, Milosz B, Petryka J, Zabicka M, Ruzyllo W.: Quantitative assessment of pulmonary regurgitation in patients with and without right ventricular tract obstruction. Eur J Radiol. 2011; 80(2): e164-8. (IF=2.606; MNiSW=27).

Spiewak M, Biernacka EK, Malek LA, Petryka J, Kowalski M, Milosz B, Zabicka M, Misko J, Ruzyllo W.: Right ventricular outflow tract obstruction as a confounding factor in the assessment of the impact of pulmonary regurgitation on the right ventricular size and function in patients after repair of tetralogy of Fallot. J Magn Reson Imaging. 2011; 33(5): 1040-1046. (IF=2.698; MNiSW=32).

- Z oceną stężenia angiotensyny II i aldosteronu u pacjentów z przeciążoną systemową prawą komorą w zależności od płci.

Szymanski P, Klisiewicz A, Lubiszewska B, Lipczynska M, Kowalski M, Janas J, Hoffman P.: Gender differences in angiotensin II and aldosterone secretion in patients with pressure overloaded systemic right ventricles are similar to those observed in systemic arterial hypertension. Int J Cardiol. 2011; 147(3): 366-370. (IF=7.078; MNiSW=27).

-Z oceną odkształcenia mięśnia sercowego
Kowalik E, Kowalski M, Hoffman P.: Is right ventricular myocardial deformation affected by degree of interatrial shunt in adults? Eur J Echocardiogr. 2011; 12(5): 400-405. (IF=2.317; MNiSW=20).

Kowalik E, Kowalski M, Rozanski J, Kusmierczyk M, Hoffman P.: The impact of pulmonary regurgitation on right ventricular regional myocardial function: an echocardiographic study in adults after total repair of tetralogy of fallot. J Am Soc Echocardiogr. 2011; 24(11): 1199-1204. (IF=3.707; MNiSW=27).

Opublikowanie wyników 3 dużych badań wieloośrodkowych APPRAISE-2, ROADMAP i analizy z badania STICH w prestiżowym piśmie NEJM z udziałem badaczy Instytutu Kardiologii:
Alexander JH, Lopes RD, James S, Kilaru R, He Y, Mohan P, Bhatt DL, Goodman S, Verheugt FW, Flather M, Huber K, Liaw D, Husted SE, Lopez-Sendon J, De Caterina R, Jansky P, Darius H, Vinereanu D, Cornel JH, Cools F, Atar D, Leiva-Pons JL, Keltai M, Ogawa H, Pais P, Parkhomenko A, Ruzyllo W, Diaz R, White H, Ruda M, Geraldes M, Lawrence J, Harrington RA, Wallentin L, APPRAISE-2 Investigators.: Apixaban with antiplatelet therapy after acute coronary syndrome. N Engl J Med. 2011; 365(8): 699-708. (IF=53.298; MNiSW=40)

Haller H, Ito S, Izzo JL,Jr, Januszewicz A, Katayama S, Menne J, Mimran A, Rabelink TJ, Ritz E, Ruilope LM, Rump LC, Viberti G, ROADMAP Trial Investigators.: Olmesartan for the delay or prevention of microalbuminuria in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2011; 364(10): 907-917. (IF=53.298; MNiSW=40)

Velazquez EJ, Lee KL, Deja MA, Jain A, Sopko G, Marchenko A, Ali IS, Pohost G, Gradinac S, Abraham WT, Yii M, Prabhakaran D, Szwed H, Ferrazzi P, Petrie MC, O'Connor CM, Panchavinnin P, She L, Bonow RO, Rankin GR, Jones RH, Rouleau JL, STICH Investigators.: Coronary-artery bypass surgery in patients with left ventricular dysfunction. N Engl J Med. 2011; 364(17): 1607-1616. (IF=53.298; MNiSW=40)

Opracowanie i opublikowanie przez Badacza z Instytutu Kardiologii części wyników badania ROADMAP
Januszewicz A, Ritz E, Viberti G, Mimran A, Rabelink AJ, Rump LC, Ruilope LM, Katayama S, Ito S, Izzo JL,Jr, Haller H.: Office and ambulatory pulse pressure--association with clinical characteristics and cardiovascular risk factors in normoalbuminuric patients with type 2 diabetes (ROADMAP study). J Hum Hypertens. 2011; 25(11): 679-685. (IF=2.802; MNiSW=27).

tl_file2/IKAR/images/breakLine.png

Do znaczących osiągnięć Instytutu Kardiologii zaliczamy również wyniki nieformalnej współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi na świecie.
We współpracy z Departament of Nephrology and Hypertension, Medizinische Universitätsklinik, Freiburg (Prof. HP. Neumann - Prof. A. Januszewicz i Dr hab. n. med. M. Pęczkowska):

Opublikowano wyniki oceny klinicznej chorych z MEN typu 2A spowodowanych przez mutacje zarodkowe RET we współpracy międzynarodowej:

Frank-Raue K, Rybicki LA, Erlic Z, Schweizer H, Winter A, Milos I, Toledo SP, Toledo RA, Tavares MR, Alevizaki M, Mian C, Siggelkow H, Hufner M, Wohllk N, Opocher G, Dvorakova S, Bendlova B, Czetwertynska M, Skasko E, Barontini M, Sanso G, Vorlander C, Maia AL, Patocs A, Links TP, de Groot JW, Kerstens MN, Valk GD, Miehle K, Musholt TJ, Biarnes J, Damjanovic S, Muresan M, Wuster C, Fassnacht M, Peczkowska M, Fauth C, Golcher H, Walter MA, Pichl J, Raue F, Eng C, Neumann HP, and for the International RET Exon 10 Consortium.: Risk profiles and penetrance estimations in multiple endocrine neoplasia type 2A caused by germline RET mutations located in exon 10. Hum Mutat. 2011; 32(1): 51-58. (IF=5.686; MNiSW=32)

Współudział w publikacjach wieloośrodkowych badań klinicznych, które odpowiadają na ważne pytania z kardiologii:
Gallanagh S, Castagno D, Wilson B, Erdmann E, Zannad F, Remme WJ, Lopez-Sendon JL, Lechat P, Follath F, Hoglund C, Mareev V, Sadowski Z, Seabra-Gomes RJ, Dargie HJ, McMurray JJ.: Evaluation of the Functional Status Questionnaire in Heart Failure: A Sub-study of the Second Cardiac Insufficiency Bisoprolol Survival Study (CIBIS-II). Cardiovasc Drugs Ther. 2011; 25(1): 77-85. (IF=3.130; MNiSW=27)

Hochman JS, Reynolds HR, Dzavik V, Buller CE, Ruzyllo W, Sadowski ZP, Maggioni AP, Carvalho AC, Rankin JM, White HD, Goldberg S, Forman SA, Mark DB, Lamas GA, for the Occluded Artery Trial Investigators.: Long-Term Effects of Percutaneous Coronary Intervention of the Totally Occluded Infarct-Related Artery in the Subacute Phase After Myocardial Infarction. Circulation. 2011; 124(21): 2320-2328. (IF=14.739; MNiSW=32)

Hudson MP, Armstrong PW, O'Neil WW, Stebbins AL, Weaver WD, Widimsky P, Aylward PE, Ruzyllo W, Holmes D, Mahaffey KW, Granger CB.: Mortality implications of primary percutaneous coronary intervention treatment delays: insights from the assessment of pexelizumab in acute myocardial infarction trial. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2011; 4(2): 183-192. (IF=4.906)

Staessen JA, Thijs L, Stolarz-Skrzypek K, Bachieri A, Barton J, Degli Espositi E, de Leeuw PW, Dluzniewski M, Glorioso N, Januszewicz A, Manunta P, Milyagin V, Nikitin Y, Soucek M, Lanzani C, Citterio L, Timio M, Tykarski A, Ferrari P, Valentini G, Kawecka-Jaszcz K, Bianchi G.: Main results of the Ouabain and Adducin for Specific Intervention on Sodium in Hypertension Trial (OASIS-HT): a randomized placebo-controlled phase 2 dose-finding study of rostafuroxin. Trials. 2011; 12(1): 13. (IF=2.496; MNiSW=20)

Udelson JE, Pearte CA, Kimmelstiel CD, Kruk M, Kufera JA, Forman SA, Teresinska A, Bychowiec B, Marin-Neto JA, Hochtl T, Cohen EA, Caramori P, Busz-Papiez B, Adlbrecht C, Sadowski ZP, Ruzyllo W, Kinan DJ, Lamas GA, Hochman JS.: The Occluded Artery Trial (OAT) Viability Ancillary Study (OAT-NUC): Influence of infarct zone viability on left ventricular remodeling after percutaneous coronary intervention versus optimal medical therapy alone. Am Heart J. 2011; 161(3): 611-621. (IF=4.651; MNiSW=32)

Woodward M, Patel A, Zoungas S, Liu L, Pan C, Poulter N, Januszewicz A, Tandon N, Joshi P, Heller S, Neal B, Chalmers J.: Does Glycemic Control Offer Similar Benefits Among Patients With Diabetes in Different Regions of the World?: Results from the ADVANCE trial. Diabetes Care. 2011; 34(12): 2491-5. (IF=8.087; MNiSW=32)

Gasior M, Slonka G, Wilczek K, Gierlotka M, Ruzyllo W, Zembala M, Osadnik T, Dubiel J, Zdrojewski T, Kalarus Z, Polonski L.: Comparison of invasive and non-invasive treatment strategies in older patients with acute myocardial infarction complicated by cardiogenic shock (from the Polish Registry of Acute Coronary Syndromes - PL-ACS). Am J Cardiol. 2011; 107(1): 30-36. (IF=3.368; MNiSW=32)

tl_file2/IKAR/images/breakLine.png

Zastosowania praktyczne

W Instytucie Kardiologii w 2011 roku zostały wprowadzone i kontynuowane nowe procedury terapeutyczne w dziedzinie kardiologii interwencyjnej.
- W czerwcu wykonano kolejne zabiegi zamknięcia przecieków okołozastawkowych u chorych po operacjach wszczepienia sztucznych zastawek serca. Dzięki temu pacjenci uniknęli ponownego zabiegu chirurgicznego. Do końca 2011 roku wykonano skutecznie 8 takich zabiegów.
- Wykonano także 3 zabiegi z zastosowaniem nowego urządzenia do zamykania uszka lewego przedsionka u pacjentów z migotaniem przedsionków i wysokim ryzykiem udaru mózgu z powodu nieskutecznego leczenia przeciwzakrzepowego.
- Ponado kontynuowano zabiegi przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI), zwiększając istotnie ich liczbę w 2011 roku (44 wszczepienia), oraz zabiegi implantacji zastawki płucnej (11 chorych), co stawia Instytut na pierwszym miejscu w Polsce.
- Na uwagę zasługuje wdrożenie śródnaczyniowego wszczepienia zastawki płucnej u chorych z szeroką drogą odpływu prawej komory, z zastosowaniem zastawki Sapien-Edwards. Umożliwia to znaczne rozszerzenie wskazań do implantacji zastawek płucnych u chorych, u których uprzednio wykonano chirurgiczne operacje naprawcze.
W listopadzie 2011 roku została oddana do użytku nowa sala hybrydowa, która pozwala na dalszy rozwój zabiegów kardiologii interwencyjnej i współpracę zespołów kardiochirurgicznych i kardiologicznych (Heart Team) w małoinwazyjnym leczeniu wad wrodzonych i nabytych serca, przeciekach okołozastawkowych, tętniakach aorty i zabiegach naprawczych na tętnicach obwodowych.
- Małoinwazyjne zabiegi kardiochirurgiczne serca w Instytucie Kardiologii
Za pomocą małoinwazyjnych zabiegów kardiochirurgicznych leczone są wady zastawki mitralnej i trójdzielnej oraz ubytki przegrody przedsionkowej, które nie mogą być leczone metodami przeznaczyniowymi. W Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii Instytutu Kardiologii odbyły się kolejne małoinwazyjne zabiegi kardiochirurgiczne: plastyka zastawki mitralnej oraz zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego typu żyły głównej górnej.

tl_file2/IKAR/images/breakLine.png

W ramach działań upowszechniających naukę, opublikowano: 6 monografii, 102 rozdziały w książkach oraz 216 publikacji w czasopismach znajdujących się na liście MNiSW. Rezultaty naszych badań były przedstawiane na 104 liczących się kongresach i sympozjach międzynarodowych i krajowych, na których wygłoszono 402 referaty.

Ponadto w roku 2011 Instytut Kardiologii zorganizował 3 sympozja:

?Badania translacyjne w chorobach układu sercowo-naczyniowego? (08.06.2011)
Celem sympozjum było omówienie wybranych zagadnień obejmujących najważniesze aspekty rozwoju badań nad chorobami układu sercowo-naczyniowego.
Patronat nad sympozjum objęły Polska Akademia Nauk, Leopoldina ? Nationale Akademie der Wissenschaften oraz Ambasodor Republiki Federalnej Niemiec w Polsce.
Sympozjum uświetnili swoją obecnością znakomici wykładowcy z Niemiec ? Profesor Georg Ertl, Profesor Heribert Schunkert, Profesor Vera Regitz-Zagrosek oraz Profesor Sylvia Haas oraz z Polski ? Profesor Michał Tendera i Profesor Piotr Ponikowski.
Ze strony Instytutu Kardiologii wykłady wygłosili Profesor Elżbieta Biernacka i Doktor Łukasz Małek.
W swoich wykładach wybitni niemieccy i polscy naukowcy skupili się na zagadnieniu medycyny translacyjnej której założeniem jest integracja wyników badań eksperymentalnych i klinicznych, badań epidemiologicznych i socjologicznych w celu optymalizacji zarówno opieki nad chorym jak również postępowania prewencyjnego w odniesieniu do chorób układu sercowo-naczyniowego. Mówił o tym we wprowadzeniu do obrad Prof. Witold Rużyłło.
Podkreślono postęp w zrozumieniu molekularnego i fizjologicznego podłoża chorób układu sercowo-naczyniowego, który umożliwia wprowadzenie wczesnego postępowania zapobiegawczego, lepiej dostosowanych badań diagnostycznych i terapii.
Interesujące wykłady były przedmiotem dyskusji, w której uczestniczyli przybyli na spotkanie znakomici eksperci z dziedziny kardiologii i nauk pokrewnych

?Diagnostyka i leczenie wtórnych postaci nadciśnienia tętniczego? (04.11.2011)

Sympozjum zorganizowane zostało przez Klinikę Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii i nawiązywało m. innymi do nagrodzonego projektu w konkursie MISTRZ Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, gdzie dzięki udzielonemu subsydium była możliwość realizacji zamierzeń badawczych zawartych w nagrodzonym projekcie oraz wsparcia młodych badaczy rozpoczynających pracę w Klinice Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii.
Wzięli w nim udział wybitni znawcy zagadnienia z  zagranicy:
- Prof. Graeme Eisenhofer (Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin  Medizinische Klinik III Klinikum Carl Gustav Carus an der TU Dresden),
- Prof. Jacques Lenders (Department of Internal Medicine Division of General Internal Medicine Raboud University Nijmegen Medical Center,
W trakcie sympozjum omówione zostały ? również na przykładzie przypadków klinicznych - najważniejsze kwestie związane z diagnostyką i leczeniem wtórnego nadciśnienia tętniczego zwłaszcza w przebiegu guza chromochłonnego, zwężenia tętnicy nerkowej oraz pierwotnego hiperaldosteronizmu. Omówione zostały również zasady postępowania z chorym z obturacyjnym bezdechem sennym.
Patronat nad sympozjum objęła Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Instytut Kardiologii oraz Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego.

XVIII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Instytutu Kardiologii
?Dziedziczne podłoże chorób układu sercowo-naczyniowego a nowoczesne metody leczenia (26.11.2011)
Prowadzenie badań rodzinnych u osób zagrożonych rozwojem choroby dziedzicznej pozwoli na wcześniejsze rozpoznanie choroby i interwencję terapeutyczną (wczesne włączenie leczenia niewydolności serca, wszczepienie ICD w celu zapobieżenia nagłemu zgonowi, profilaktyczna operacja aorty). Sekwencjonowanie następnej generacji umożliwia przeszukiwanie dużych genów w kierunku mutacji ze znacznie większą wydajnością niż dotychczas. Poznanie przyczyn dziedzicznych chorób układu sercowo-naczyniowego pozwoli na prowadzenie obserwacji jedynie u osób zagrożonych rozwojem choroby dziedzicznej.

Przedstawiono cztery główne zagadnienia, które pokazują znaczenie podłoża genetycznego w chorobach układu sercowo-naczyniowego, nakazują prowadzenie badań przesiewowych, a jednocześnie wskazują możliwości wczesnego leczenia. Są to w pierwszej kolejności nowoczesna diagnostyka oraz leczenie tętniaków i rozwarstwień aorty piersiowej (thoracic aorta aneurysms and dissections ? TAAD). Badania przesiewowe krewnych osób z TAAD, a w rodzinnej postaci tej choroby również diagnostyka molekularna, mogą pozwolić na wczesne wykrycie poszerzenia aorty i profilaktyczne zabezpieczenie aorty, zanim dojdzie do jej rozwarstwienia. W dwóch kolejnych sesjach zostało omówione znaczenie badań rodzinnych i genetycznych w kardiomiopatiach i diagnostyce złośliwych arytmii, a w ostatniej wyjasniono, kiedy badania genetyczne ukierunkowują leczenie nadciśnienia tętniczego.


tl_file2/IKAR/images/breakLine.png
W roku 2011 prowadzono w Instytucie Kardiologii 61. tematów statutowych. Realizacja ich była przedmiotem 3 odbiorów prac statutowych przez Komisję Nauki Rady Naukowej Instytutu Kardiologii w grudniu i styczniu. Znakomitą większość prac przyjęto bez uwag: 38 tematów (62,3%),. Zgłoszono uwagi do 17 tematów (27,9%), w tym: 4 kierowników poproszono o dokonanie zmian w protokole badania, 5 kierowników poproszono o przygotowanie publikacji, 6 kierownikom tematów wyrażono zgodę na przedłużenie realizacji pracy, 2 kierowników poproszono o przygotowanie wstępnych wyników. Przerwano wykonanie 2 prac i nie wyrażono zgody na przedłużenie realizacji 4 prac.,


tl_file2/IKAR/images/breakLine.png

Wróć