Najwyższa kategoria naukowa A+ dla Instytutu Kardiologii w Warszawie - Aninie

przez Aleksandra Bąkała

Instytut Kardiologii w Warszawie - Aninie znalazł się w gronie najbardziej prestiżowych instytucji naukowych w Polsce, które w wyniku kompleksowej oceny jednostek naukowych KEJN, otrzymały kategorię "A+".

Instytut Kardiologii jest jednym z dwóch medycznych instytutów badawczych, które otrzymały kategorię A+. Oceniono 993 jednostki naukowe, z których 47 otrzymało najwyższą kategorię. Spośród 218 instytucji ocenianych w grupie nauk o życiu, tylko 13 ośrodków otrzymało kategorię A+.

- Kompleksowa ocena parametryczna działalności naukowej potwierdziła bardzo silną pozycję Instytutu Kardiologii. To wielkie osiągnięcie, które świadczy o tym, że jesteśmy w elitarnym gronie instytucji naukowych w Polsce, wyróżniających się jakością prowadzonych badań naukowych i efektami ich realizacji. Nasi pracownicy naukowi publikują wyniki swoich badań w wiodących czasopismach naukowych, współpracują z prestiżowymi ośrodkami naukowo - badawczymi na świecie oraz pełnią funkcje przewodniczących w towarzystwach naukowych, uczestnicząc w opracowaniu ich wytycznych, mających wpływ na postępowanie lekarzy na świecie - powiedział dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. nadzw. IK – Dyrektor Instytutu Kardiologii.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadza kompleksową ocenę działalności badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w Polsce co cztery lata. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ocenia osiągnięcia naukowe i twórcze jednostek, potencjał naukowy oraz efekty działalności naukowej.

W ocenianych kryteriach Instytut Kardiologii otrzymał: 103,37 punktów za osiągnięcia naukowe i twórcze, 478,91 punktów za potencjał naukowy, 9,02 punkty za materialne efekty działalności naukowej oraz 87,00 punktów za pozostałe efekty działalności naukowej.

Wróć