Narodowy Instytut Kardiologii koordynatorem pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej

przez Aleksandra Bąkała

Minister Zdrowia Adam Niedzielski podpisał rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad pacjentem w ramach sieci kardiologicznej. Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy jest Regionalnym Ośrodkiem Koordynującym, którego zadaniem będzie w szczególności koordynacja opieki kardiologicznej nad pacjentem w ramach sieci.

Ma także opracować wytyczne postępowania, w tym w szczególności diagnostyki pacjentów.

W skład sieci wejdą również ośrodki współpracujące poziomu I i II, których zadaniem będzie zapewnienie kompleksowej i skoordynowanej opieki kardiologicznej pacjentom, u których postawiono rozpoznanie nadciśnienia tętniczego opornego i wtórnego, niewydolności krążenia, nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu i przewodzenia lub wad zastawkowych serca.

Pilotaż rozpocznie się na terenie województwa mazowieckiego. Będzie trwał 25 miesięcy (sama realizacja pilotażu 18 miesięcy).

Wróć