Nowa Poradnia Specjalistyczna w Instytucie Kardiologii

przez Aleksandra Bąkała

Instytut Kardiologii utworzył Poradnię Kardiologii Sportowej. Znajduje się ona w Zespole Poradni Specjalistycznych przy ul. Niemodlińskiej 33.
Poradnia Kardiologii Sportowej to miejsce przeznaczone dla profesjonalnych sportowców oraz sportowców amatorów regularnie uprawiających sport, którzy ukończyli 16 rok życia i u których na podstawie badań podstawowych (EKG, echo serca i inne) postawiono rozpoznanie choroby serca lub istnieje jej uzasadnione podejrzenie.

Poradnia oferuje pełny zakres wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych nieinwazyjnych (m.in. długoterminowe urządzenia do monitorowania zaburzeń rytmu, tomografię komputerową serca i tętnic wieńcowych, rezonans magnetyczny serca) i inwazyjnych, a także dostęp do pełnego spektrum leczenia kardiologicznego.  

Zasady kierowania:

1)    Poradnia przyjmuje osoby od 16 r.ż.
2)    Skierowanie na jednorazową konsultację lub objęcie opieką specjalistyczną do Poradni Kardiologii Sportowej Instytutu Kardiologii przy ul. Niemodlińskiej 33 w Warszawie musi być wystawione przez lekarza specjalistę / lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z placówki posiadającej kontrakt z NFZ.
3)    Skierowania prosimy dostarczyć osobiście do rejestracji Poradni (ul. Niemodlińskiej 33 w Warszawie, parter).
4)    Istnieje możliwość rejestracji telefonicznej pod numerem tel. 22 613 05 68 wew. 407, 22 613 05 04 lub e-mail: sportowa@ikard.pl (skierowanie muszą być wówczas dostarczone w ciągu 14 dni od daty zapisu).

Wróć