Obchody Święta Instytutu Kardiologii z udziałem m.in. Ministra Zdrowia – prof. Łukasza Szumowskiego

przez Aleksandra Bąkała

W dniu 28. maja 2018 r. miały miejsce uroczyste obchody Święta Instytutu Kardiologii, obchodzone w rocznicę śmierci Patrona, Prymasa Tysiąclecia, Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
W tym roku uroczystość poświęcona była kardiologii interwencyjnej w Instytucie Kardiologii w Warszawie – w 10 – lecie pierwszej w Polsce przeznaczyniowej implantacji zastawki.

Obchody Święta Instytutu Kardiologii zostały objęte honorowym patronatem Ministra Zdrowia.
W 2018 r. przypada 10 rocznica pierwszej w Polsce przezskórnej implantacji zastawki – 18 grudnia 2008 r. w Instytucie Kardiologii prof. Witold Rużyłło i prof. Marcin Demkow wszczepili zastawkę w ujście płucne. Zabiegi interwencyjnego leczenia strukturalnych chorób serca przeprowadzane są w Instytucie już od 37 lat. W tym czasie większość innowacyjnych technik kardiologicznych wprowadził prof. Witold Rużyłło.

W Instytucie w 1984 r. wykonano pierwszy w Polsce zabieg walwuloplastyki zastawki płucnej - nieoperacyjnego leczenia wady zastawkowej serca. Podobnie pierwszym w Polsce zabiegiem nieoperacyjnego leczenia wad serca u dorosłych był przeprowadzony w Instytucie w 1987 r. zabieg komisurotomii zastawki dwudzielnej. W 1997 rozpoczęto wykonywanie zabiegów nieoperacyjnego zamykania ubytków międzyprzedsionkowych typu drugiego (ASD II). Nowatorskie na skalę nie tylko polską, ale i światową, było wdrożenie w 1999 techniki nieoperacyjnego zamykania pozawałowych ubytków międzykomorowych (pierwsze w Polsce i jednocześnie pierwszy na świecie zabieg nieoperacyjnego zamknięcia dwóch ubytków przy pomocy okluderów Amplatza).

Od początku 2009 r. wdrożono przezskórne wszczepianie sztucznych zastawek aortalnych. W październiku 2014 r. przeprowadzono także pierwszy na świecie zabieg przezcewnikowej, jednoczasowej implantacji dwóch zastawek serca u 39-letniego pacjenta z ciasnym zwężeniem zastawki aortalnej i mitralnej.

W uroczystości wzięli udział m.in.:

- Prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia
- Janusz Cieszyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
- Abp Henryk Hoser, Biskup Senior Diecezji Warszawsko - Praskiej
- Filip Nowak, Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
- Prof. dr hab. n. med. Wojciech Braksator, Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji, Warszawski Uniwersytet Medyczny
- Dr n. med. Marian Miśkiewicz, Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w latach 1991-1992.
- Dyrektorzy i zastępcy dyrektorów instytutów badawczych
- Elżbieta Madajczyk, Przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
- Kierownicy klinik kardiologicznych oraz pracowni hemodynamicznych z całej Polski
- Członkowie Rady Naukowej IK, Dyrekcji oraz Pracownicy Instytutu.

Z okazji Święta Instytutu Kardiologii, Prezydent RP nadał odznaczenia państwowe zasłużonym dla rozwoju kardiologii interwencyjnej pracownikom Instytutu Kardiologii.

Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy odznaczeni zostali:
Za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia
Złotym Krzyżem Zasługi:
- dr hab. n. med. Andrzej Ciszewski, prof. nadzw. IK

Srebrnym Krzyżem Zasługi:
- dr hab. n. med. Jacek Kądziela
- dr hab. n. med. Cezary Kępka, prof. nadzw. IK
- dr hab. n. med. Mariusz Kruk, prof. nadzw. IK
- dr hab. n. med. Jerzy Pręgowski

Brązowym Krzyżem Zasługi:
- dr Artur Dębski
- dr n. med. Krzysztof Kukuła
- Bożenna Majewska
- dr n. med. Cezary Sosnowski

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostali:
Medalem Złotym za Długoletnią Służbę:
- Grażyna Machnikowska
- mgr Hanna Rotuska
- dr Andrzej Sumiński
- Jolanta Witek

Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę:
- Ewa Zaboklicka

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę:
- dr n. med. Maciej Dąbrowski
- dr n. med. Łukasz Kalińczuk

W trakcie uroczystości prof. dr hab. n. med. Witold Rużyłło przybliżył historię kardiologii interwencyjnej w Instytucie Kardiologii.
Prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski wygłosił wykład dotyczący współczesnych możliwości kardiologii interwencyjnej w Instytucie Kardiologii.

Wróć