Odszedł Prof. J.W. Stoop

przez Aleksandra Bąkała

Z żalem informujemy, że odszedł Prof. J.W. Stoop, Dyrektor Wilhelmina Children’s Hospital, University Hospital for Children and Youth w Utrechcie (Holandia) w latach 1973-1992. W wyniku umowy o współpracy podpisanej w Utrechcie 26.01.1984 r. przez ówczesną Dyrektor Instytutu Kardiologii, prof. M. Hoffman oraz Prof. J.W. Stoopa możliwe było leczenie polskich dzieci w Holandii z ciężkimi wrodzonymi wadami serca.

W okresie od lutego 1984 r. do kwietnia 1990 r. w ramach programu „Poolse Hartpatientjes naar Nederland”  zoperowano w Holandii ponad 400 dzieci z wadami  serca oraz przeszkolono polskich lekarzy i pielęgniarki. Dzięki temu w kolejnych latach w naszym kraju dynamicznie rozwinęły się wysokospecjalistyczne ośrodki diagnostyki i leczenia dzieci z wrodzonymi wadami serca.

Prof. J.W. Stoop był jednym z liderów programu, który sprawował nadzór merytoryczny nad realizacją zawartej Umowy. Wraz ze swoimi współpracownikami aktywnie uczestniczył w różnego rodzaju przedsięwzięciach mających na celu pozyskanie środków finansowych niezbędnych na realizację programu.
W 2013 roku prof. J.W. Stoop  został uhonorowany przez Ambasadora RP w Holandii odznaczeniem „BENE MERITO” przyznanym Mu przez Ministra Spraw Zagranicznych RP.  Prof. J.W. Stoop był również kawalerem „Order Uśmiechu”.

Wróć