Otwarcie IV Międzynarodowych Warsztatów Ablacyjnych z udziałem Ministra Zdrowia - prof. dr hab. n. med. Łukasza Szumowskiego

10. stycznia b.r. w Instytucie Kardiologii rozpoczęły się IV Międzynarodowe Warsztaty Ablacyjne: „International Warsaw Ablation Workshops”, które zaszczycił swoją obecnością Minister Zdrowia - prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski.

Dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. nadzw. IK - dyrektor Instytutu Kardiologii, w imieniu własnym oraz Instytutu Kardiologii, złożył Panu Ministrowi gratulacje z powodu objęcia przez Pana Profesora urzędu Ministra Zdrowia RP.

Tegoroczna edycja warszawskich spotkań kardiologów elektrofizjologów z całego świata będzie poświęcona głównie ablacjom złożonym, w tym ablacjom migotania przedsionków i częstoskurczu komorowego – groźnych i coraz powszechniej występujących typów arytmii.

 

 

Wróć