Pierwszy skuteczny zabieg przezskórny na zastawce trójdzielnej w Instytucie Kardiologii otwiera nadzieję dla pacjentów z wadami zastawkowymi serca

przez Aleksandra Bąkała

Kardiolodzy z Instytutu Kardiologii w Warszawie, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szpitala Uniwersyteckiego w Lipsku (Niemcy) przeprowadzili nowatorski zabieg przezskórnego leczenia wad zastawkowych serca.

Wykonano nowatorski zabieg u siedemdziesięcioletniej pacjentki z zaawansowaną niewydolnością serca, po wielu hospitalizacjach, z niedomykalnością zastawki mitralnej i trójdzielnej. Pięć lat temu u chorej wykonano przezcewnikowe klipsowanie zastawki mitralnej. Po czterech latach, w trakcie których pacjentka pozostawała w dobrym stanie klinicznym, doszło do nawrotu istotnej niedomykalności zastawki mitralnej oraz do powstania niedomykalności zastawki trójdzielnej.U takich pacjentów nie ma możliwości wykonania klasycznego zabiegu kardiochirurgicznego ze względu na zbyt wysokie ryzyko operacji.

W sali hybrydowej Instytutu Kardiologii w Warszawie 20. listopada 2018 wykonano skuteczny zabieg założenia zapinek (klipsów) nie tylko na zastawkę mitralną, ale także trójdzielną, uzyskując istotne zmniejszenie niedomykalności obu zastawek przedsionkowo-komorowych serca. Pacjentka następnego dnia po zabiegu odczuła istotną poprawę, z poprawą tolerancji wysiłku. Chora została już wypisana do domu w stanie dobrym. Zabieg stwarza nadzieję na skuteczniejsze leczenie pacjentów z niedomykalnością trójdzielną i mitralną, zdyskwalifikowanych od operacji kardiochirurgicznej.

Wróć