Pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej – kolejne województwa w programie!

Już 7 województw w Polsce bierze udział pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej (KSK). Do mazowieckiego, które uczestniczy w programie od ponad roku, dołączyło kolejnych sześć województw: dolnośląskie, łódzkie, małopolskie, pomorskie, śląskie i wielkopolskie. Nowe ośrodki z tych regionów mają czas na organizację do końca marca by w pełni ruszyć z realizacją KSK.

Krajowa Sieć Kardiologiczna przyspiesza drogę pacjenta od wykrycia choroby do wdrożenia skutecznej terapii. Program skierowany jest do pacjentów z nadciśnieniem tętniczym opornym i wtórnym, niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, wadami zastawkowymi serca. Pacjenci maksymalnie w ciągu 30 dni trafiają do specjalisty kardiologa, aby rozpocząć leczenie najlepszymi metodami w odpowiednim ośrodku specjalistycznym w ramach KSK.

Jak przyłączyć się do pilotażu?

Od roku pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej realizowany jest w województwie mazowieckim. Dotychczas do programu zakwalifikowało się ponad 3,8 tys. osób. Z kolei nowe ośrodki z województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego oraz mazowieckiego spełniające warunki udziału w pilotażu powinny zgłosić chęć przystąpienia do programu do regionalnego ośrodka koordynującego w danym województwie. Zgłoszenia przyjmowane są do końca marca br.

Lista regionalnych ośrodków koordynujących: https://siec.ikard.pl/lista-koordynatorow-regionalnych/

 

Wróć