Pionierski zabieg przezskórnego udrożnienia przewlekle niedrożnej tętnicy wieńcowej w Narodowym Instytucie Kardiologii

przez Aleksandra Bąkała

Pionierski zabieg przezskórnego udrożnienia przewlekle niedrożnej tętnicy wieńcowej techniką fenestracji drogą antegrade w Narodowym Instytucie Kardiologii

W dniu 27 lipca 2020 roku w Narodowym Instytucie Kardiologii dr hab. n. med. Maksymilian Opolski oraz dr Artur Dębski wykonali pionierski zabieg przezskórnego udrożnienia przewlekle niedrożnej tętnicy wieńcowej techniką fenestracji drogą antegrade (AFR, antegrade fenestration and re-entry). Technika ta została po raz pierwszy opisana w 2018 roku i polega na wielokrotnych inflacjach balonu w przestrzeni subintimalnej (dyssekcji) celem ułatwienia skutecznego przesunięcia prowadnika wieńcowego do właściwego światła zamkniętej tętnicy wieńcowej na wysokości dystalnej czapeczki miejsca niedrożności.

Dotychczas na całym świecie opisano jedynie 41 zabiegów przezskórnego udrożnienia CTO techniką AFR.
Zabiegi przezskórnego udrożnienia przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych należą do najtrudniejszych technicznie zabiegów kardiologii interwencyjnej i wymagają wykorzystania wysokospecjalistycznego sprzętu. Wskazaniami do ich wykonania są oporne na leczenie farmakologiczne bóle dławicowe, duszność wysiłkowa oraz upośledzona tolerancja wysiłku.

Narodowy Instytut Kardiologii jest wiodącym w Polsce i rozpoznawalnym na arenie międzynarodowej ośrodkiem, w którym wykonuje się średnio 100 zabiegów przezskórnego udrożnienia przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych rocznie wszystkim technikami zabiegowymi (AWE, ADR, RWE, RDR) ze średnią skutecznością wynoszącą ok. 90%. Wykonanie skutecznego zabiegu przezskórnej rekanalizacji tętnicy wieńcowej za pomocą techniki AFR poszerza wachlarz dostępnych technik zabiegowych w Polsce i daję nadzieję na poprawę jakości życia pacjentów z najtrudniejszymi technicznie okluzjami tętnic wieńcowych.

 


Opis Rycin:

Rycina 1. Przewlekła okluzja prawej tętnicy wieńcowej.
Rycina 2. Inflacja balonu angioplastycznego w przestrzeni subintimalnej celem wytworzenia fenestracji do prawdziwego światła prawej tętnicy wieńcowej.
Rycina 3. Przesunięcie hydrofilnego prowadnika pokrytego polimerem przez fenestrację do prawdziwego światła prawej tętnicy wieńcowej.
Rycina 4. Bezpośredni wynik angiograficzny skutecznego udrożnienia prawej tętnicy wieńcowej.

Wróć