Posiedzenie zespołu opracowującego Narodowy Program Chorób Układu Krążenia

przez Aleksandra Bąkała

6.lutego 2020 odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu opracowującego Narodowy Program Chorób Układu Krążenia, pod przewodnictwem prof. Tomasza Hryniewieckiego, dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego.

W pracach zespołu biorą udział między innymi konsultanci krajowi, prezesi Narodowego Funduszu Zdrowia i AOTM, przedstawiciele towarzystw naukowych, oraz zaproszeni eksperci.

Wróć