Zaproszenie na XIX Sympozjum naukowo-szkoleniowe „Postępy w diagnostyce i terapii chorób sercowo-naczyniowych 2012”

tl_file2/Aktualnosci/2012/Lipiec 2012/XIX Sympozjum IK.JPG

Szanowni Państwo,

już po raz dziewiętnasty zapraszamy Państwa do udziału w sympozjum naukowo-szkoleniowym organizowanym przez Instytut Kardiologii w Warszawie. W tym roku jego tematem będą „Postępy w diagnostyce i terapii chorób sercowo-naczyniowych 2012”.

W ostatnich latach wdrożono szereg nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych, które znacznie poszerzyły możliwości pomocy pacjentom z oporną na leczenie niewydolnością serca, opornym nadciśnieniem tętniczym i niepoddającymi się leczeniu farmakologicznemu zaburzeniami rytmu. W tym roku chcielibyśmy przedstawić Państwu cztery główne zagadnienia pokazujące nowe możliwości diagnostyczne i terapeutyczne u osób z chorobami układu krążenia.

Pierwsza sesja poświęcona będzie opornej niewydolności serca, która stanowi narastający problem kliniczny. Przedstawimy zasady kwalifikacji chorych do przeszczepu serca i wspomagania lewej komory oraz zasady opieki nad chorymi, którym wszczepiono sztuczną lewą komorę serca. Ponadto zaprezentujemy alternatywne metody leczenia interwencyjnego u chorych z wtórną niedomykalnością mitralną.
W czasie sesji dotyczącej opornego nadciśnienia tętniczego chcielibyśmy omówić zarówno zasady farmakoterapii, jak i nowe możliwości leczenia interwencyjnego z zastosowaniem przezskórnej denerwacji lub angioplastyki tętnic nerkowych.
W dwóch kolejnych sesjach zajmiemy się problemami związanymi z leczeniem opornych arytmii oraz zaprezentujemy Państwu możliwości telemedycyny, która z każdym rokiem ma coraz szersze zastosowanie w praktyce klinicznej. Przedstawimy przypadki dotyczące chorych z niestabilnym hemodynamicznie częstoskurczem oraz z burzą elektryczną i spróbujemy odpowiedzieć na pytania, czy pacjent z licznymi wyładowaniami jest bardziej zagrożony oraz kiedy arytmie nadkomorowe mogą być groźne. W trakcie ostatniej sesji pokażemy Państwu, jakie możliwości daje telemedycyna u chorych z migotaniem przedsionków i niewydolnością serca.

Zapraszamy Państwa do udziału w XIX Sympozjum Instytutu Kardiologii. Mamy nadzieję, że tematyka tegorocznego spotkania będzie interesująca, wywoła ożywioną dyskusję i okaże się pomocna w codziennej pracy z pacjentami.

Do zobaczenia w Warszawie 24 listopada 2012 r.


prof. Witold Rużyłło, dyrektor Instytutu Kardiologii
prof. Zofia T. Bilińska, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Wróć