Prof. Andrzej Januszewicz nowym konsultantem krajowym

przez Aleksandra Bąkała

Prof. Andrzej Januszewicz został powołany do pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie hipertensjologii. Prof. Andrzej Januszewicz jest kierownikiem Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii Prymasa Tysiąclecia Stefan Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Przebieg kariery naukowej:
Prof. Januszewicz ukończył studia w  1981 r. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1986 r., stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w 1993 r. tytuł naukowy profesora nauk medycznych w 1998 r.
- W latach  1982 - 1983 stypendysta w Departament of Hypertension Cornell University Medical Center w Nowym Jorku, kierowanym przez profesora Johna Laragh
- W latach  1984 - 1985 stypendysta w Departament of Hypertension Ochsner Medical Fundation w Nowym Orleanie, kierowanym przez Profesora Edwarda Frohlicha.
- W latach  1986 - 1998 asystent a następnie adiunkt w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego w Warszawie kierowanej przez Profesora Włodzimierza Januszewicza.
- Od 1998 do 1999 roku zatrudniony na stanowisku profesora w Klinice Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie kierowanej przez Profesora Marka Sznajdermana.
- Prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz od 2000 roku jest Kierownikiem Kliniki Nadciśnienia Tętniczego, Instytutu Kardiologii w Warszawie, W latach 2007 - 2017 roku pełnił również funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej. Od 2017 r. pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej IK IX kadencji.
- Prof. Andrzej Januszewicz jest od 2010 roku członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk.

Prof. Andrzej Januszewicz jest autorem lub współautorem ponad 400 publikacji  krajowych i zagranicznych, w takich czasopismach jak: Nature, Nature Genetics, New England Journal of Medicine, Lancet, Lancet-Oncology, Hypertension, Kidney International, Journal of Hypertension, Journal of Clinical Endocrinology, Current Opinion in Cardiology, American Journal of Human Genetics, JAMA.

Jest również współautorem i autorem monografii, rozdziałów w monografiach i artykułów poglądowych z zakresu nadciśnienia tętniczego. Ponadto jest współorganizatorem wielu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych.

Łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji oraz indeks-H:
Cytowania ogółem: 5.655, Indeks Hirscha: 27 (IF: 642,301)

Ważniejsze wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych:
- 1998 r. indywidualna nagroda Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nadciśnienia tętniczego
- 2002 r. nagroda Polskiej Akademii Umiejętności im. Tadeusza Borowicza
- 2002 r. nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy
- 2008 r. trzyletnie subsydium profesorskie w tegorocznej edycji programu „Mistrz”, FNP

Wróć