Prof. Łukasz Szumowski gościem 5. edycji Kongresu: „Zdrowie Polaków”

W dniach 13-14 listopada br. pod hasłem: „One Health – Jedno Zdrowie” odbyła się 5. edycja Kongresu „Zdrowie Polaków”. To wyjątkowe wydarzenie organizowane jest corocznie przy współpracy Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk, Rady Głównej Instytutów Badawczych, Światowego Centrum Słuchu, Instytutu Narządów Zmysłów oraz fundacji „Po Pierwsze Zdrowie”. Wśród zaproszonych gości znalazł się m.in. prof. Łukasz Szumowski, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii.

W trakcie dwudniowego spotkania dyskusje ekspertów reprezentujących różne dziedziny medycyny, nauki, ochrony środowiska, a także decydentów i praktyków, skupiły się wokół tematu stanowiącego klucz do zrozumienia zależności między zdrowiem człowieka a jakością środowiska, w którym żyje. Rozmawiano m.in. o integralnym podejściu do zdrowia, które uwzględnia wpływ środowiska naturalnego, zwierząt i człowieka na ogólną równowagę zdrowotną. Zdaniem ekspertów, dzięki tak ujętej perspektywie można bardzo wyraźnie zobaczyć, że zdrowie jednostki i zdrowie ekosystemu są ze sobą nierozerwalnie związane.

Kształceniu podyplomowe – rola instytutów badawczych

Drugiego dnia Kongresu odbyła się V debata plenarna: „Rola instytutów w kształceniu podyplomowym kadr medycznych” (14.11, godz. 11:45–12:45). W dyskusji udział wzięli: prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii; gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego; dr n. med. Tomasz Maciejewski, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka; dr n. med. Marek Migdał, dyrektor Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" (IPCZD); prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu; prof. dr hab. n. med. dr h.c. Waldemar Wierzba, dyrektor Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA. Moderatorem dyskusji był prof. dr hab. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
 
Uczestnicy panelu rozmawiali m.in. na temat zakresu kształcenia specjalizacyjnego i doskonalącego lekarzy w instytutach, jak również możliwości realizowania przez instytuty kształcenia specjalizacyjnego i doskonalącego w zawodach medycznych. Dużo miejsca poświęcono też warunkom do rozwoju, jakie zapewniają studentom jednostki naukowe.

Relacja z debaty dostępna jest: >>tutaj<<

 

Wróć