Prof. Tomasz Hryniewiecki Przewodniczącym Krajowej Rady do spraw Kardiologii

przez Aleksandra Bąkała

Minister Zdrowia Adam Niedzielski powołał Prof. Tomasza Hryniewieckiego, dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii na stanowisko Przewodniczącego Krajowej Rady do spraw Kardiologii. Zastępcą przewodniczącego Rady został Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Ponadto, w skład Krajowej Rady do spraw Kardiologii weszli:

- prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska, Instytut - Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka,
- prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka, Instytut Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
- Jarosław Cyrynger, Prezes Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. Prof. Zbigniewa Religi,
- Michał Dzięgielewski, Dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
- prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior, Śląskie Centrum Chorób Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny,
- prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
- prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, Konsultant Krajowy do spraw Hipertensjologii, Narodowy Instytut Kardiologii,
- prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, Prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
- prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski, Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
- prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk, Prorektor ds. Nauki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
- dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński, prof. ucz. Zastępca Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
- prof. dr hab. n. med. Andrzej Surdacki, Przewodniczący Rady Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
- prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, Centrum Zaburzeń Rytmu Serca, Narodowy Instytut Kardiologii,
- prof. dr hab. n. med. Hanna Szwed, Konsultant Wojewódzki ds. Kardiologii, Narodowy Instytut Kardiologii,
- Agata Śmiglewska, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia,
- prof. dr hab. n. med. Krystian Wita, Konsultant Wojewódzki ds. Kardiologii, Z-ca Dyrektora Górnośląskiego Centrum Medycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny,
- prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Narodowy Instytut Kardiologii,
- prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca,
- Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Zdrowia.
Do jej zadań należy:

1) monitorowanie realizacji Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia;  
2) przedstawianie propozycji zmian w zakresie świadczeń objętych programem pilotażowym opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej;
3) występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskiem w sprawach dotyczących tworzenia, zmian i uzupełniania świadczeń opieki zdrowotnej, związanych z profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia;
4) opracowywanie i przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycji działań w zakresie:
- podniesienia skuteczności i upowszechnienia profilaktycznych badań przesiewowych w obszarze zwalczania chorób układu krążenia,
- poprawy koordynacji i efektywności opieki kardiologicznej,
- monitorowania funkcjonowania opieki kardiologicznej oraz jej skuteczności;
5) opracowywanie, we współpracy ze stowarzyszeniami będącymi towarzystwami naukowymi o zasięgu krajowym, standardów postępowania medycznego w zakresie chorób układu krążenia i ich upowszechnianie.

Wróć