Profesor Łukasz Szumowski Ministrem Zdrowia

przez Aleksandra Bąkała

Prof.dr hab.med. Łukasz Szumowski jest kardiologiem - elektrofizjologiem, który całe swoje zawodowe życie lekarza i naukowca związał z Instytutem Kardiologii w Warszawie - Aninie.

Studia medyczne ukończył w 1997 r., w 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2010 - doktora habilitowanego nauk medycznych. Od 2004 do 2011 r. kierował Pracownią Elektrofizjologii, a od 2011 kierował Kliniką Zaburzeń Rytmu Serca, utworzoną przez śp.Profesora Franciszka Walczaka. Od 21.czerwca 2016 r. jest profesorem nauk medycznych.
24. listopada 2016 r. został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
Profesor Szumowski jest autorem lub współautorem ponad 150 prac o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Od wielu lat jest też członkiem Rady Naukowej Instytutu Kardiologii, a od 2011 roku kierował zespołem specjalistycznym nauk o życiu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pełnił też liczne funkcje w europejskich i polskich  towarzystwach naukowych. Był członkiem m.in. European Heart Rhythm Association Training Fellowships Committee, Innovation Committee.

Serdecznie gratulujemy.

Wróć