Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

przez Aleksandra Bąkała

Narodowy Instytut Kardiologii, w ramach projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w okresie od 01.03.- 5.05.2021 r. otrzymał środki ochrony indywidualnej - zgodnie z poniższym wykazem:

Fartuchy chirurgiczne barierowe - 720 szt.
Kombinezony ochronne - 550 szt.
Maski medyczne - 10000 szt.
Ochraniacze na buty - 500 par
Rękawiczki diagnostyczne - 20 000 par
Płyn do dezynfekcji powierzchni - 150 l
Maski FFP2 - 1000 szt.

Wróć