Środki ochrony osobistej z projektu "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

przez Aleksandra Bąkała

Narodowy Instytut Kardiologii, w ramach projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 20.05.2021 r. otrzymał środki ochrony indywidualnej - zgodnie z poniższym wykazem:

Fartuchy chirurgiczne barierowe - 400szt.
Rękawiczki diagnostyczne - 10 000 par
Rękawiczki diagnostycznez przedłużonym mankietem - 1750 par
Maski FFP3 - 700 szt.

Wróć