Supertalenty w Medycynie

przez Aleksandra Bąkała

Dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, kierownik Samodzielnej Poradni Lipidowej zajął II miejsce w konkursie „Supertalenty w Medycynie 2019”. Konkurs organizowany jest przez wydawnictwo „Puls Medycyny”.

Supertalenty w Medycynie to konkurs na liderów młodego pokolenia lekarzy, organizowany przez "Puls Medycyny". Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie liderów młodego pokolenia – lekarzy, którzy dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom
i predyspozycjom będą wpływać na zmiany w sektorze ochrony zdrowia w Polsce
w najbliższych latach.

Kandydaci oceniani byli w trzech kategoriach:
- osiągnięcia naukowe (m.in. granty, stypendia, publikacje, nagrody);
- zaangażowanie w działalność w przestrzeni publicznej (m.in. działalność charytatywna, związkowa, w stowarzyszeniach);
- perspektywy dalszego rozwoju (szanse na wpływy w sektorze ochrony zdrowia w najbliższych latach).

Serdecznie gratulujemy!

Wróć