Tomasz Hryniewiecki - Dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii Reprezentantem Krajowym POLCRIN

przez Aleksandra Bąkała

Dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. inst. - Dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii został powołany przez p. o. Prezesa Agencji Badań Medycznych na stanowisko Reprezentanta Krajowego jednostki POLCRIN.

POLCRIN (eng. Polish Clinical Research Infrastructure Network) jest jednostką utworzoną przez Agencję Badań Medycznych w związku z przyjęciem Polski do Europejskiej Sieci Infrastruktury ds. badań Klinicznych (ECRIN).

Misją POLCRIN będzie rozwój badań klinicznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem promocji innowacji, konkurencyjności i jakości w badaniach klinicznych, zainicjowanych przez polskich badaczy. Celem jednostki jest utworzenie infrastruktury przeznaczonej do promowania współpracy międzynarodowej z korzyścią dla pacjentów, obywateli i systemu opieki zdrowotnej.

Zastępcami zostali: prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko - Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz prof. dr hab. med. Jan Maciej Zaucha - Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dr n. med. Marek Migdał - Dyrektor Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie został Koordynatorem Krajowym ds. Badań Pediatrycznych

Wróć