Uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich oraz nagród Dyrektora za osiągnięcia naukowe w 2021 r.

21 czerwca 2022 r. w trakcie posiedzenia Rady Naukowej Narodowego Instytutu Kardiologii miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich oraz nagród Dyrektora za osiągnięcia naukowe w 2021 r.

Prof. Łukasz Szumowski, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii pogratulował wszystkim promowanym i nagrodzonym, prosząc o dalsze zaangażowanie w działalność naukową i rozwój Narodowego Instytutu Kardiologii.

Dyplomy doktorskie otrzymali:
- dr n. med. Natalia Anna Ojrzyńska Witek
- dr n. med. Karolina Marzec
- dr n. med. Justyna Anna Szczygieł
- dr n. med. Małgorzata Martyna Ryś
- dr n. med. Marta Barbara Marciniak Emmons
- dr n. med. Robert Bodalski
- dr n. med. Mateusz Kuć
- dr n. med. Kamil Paweł Marcinkiewicz

W trakcie posiedzenia wręczone zostały również nagrody za działalność naukową w 2021 r.
Nagrodę dla pierwszego autora pracy oryginalnej w czasopiśmie o najwyższym IF -MŁODY BADACZ otrzymali:
- dr n. med. Jacek Kwieciński - Nagroda I stopnia
- lek. Małgorzata Nieznańska - Nagroda II stopnia
- lek. Anna Kwiatek-Wrzosek - Nagroda III stopnia

Nagrodę dla pierwszego autora pracy kazuistycznej/listu o charakterze pracy oryginalnej w czasopiśmie o najwyższym IF- MŁODY BADACZ otrzymali:
- dr n. med. Piotr N. Rudziński - Nagroda I stopnia
- lek. Karolina Borowiec - Nagroda II stopnia
- lek. Małgorzata Kowalczyk - Nagroda II stopnia
- dr n. med. Jarosław Skowroński - Nagroda II stopnia

Nagrodę dla pierwszego autora pracy oryginalnej opublikowanej w czasopiśmie o najwyższym IF otrzymali:
- dr n. med. Jan Henzel  oraz dr hab. n. med. Cezary Kępka, prof. inst. - Nagroda I stopnia
- dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst. - Nagroda II stopnia
- dr n. roln. Anna Waśkiewicz - Nagroda III stopnia

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Wróć