Uroczystość wręczenia nowych doktoratów i habilitacji

14 marca br. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Narodowego Instytutu Kardiologii, w trakcie którego naukowcy związani z Instytutem odebrali dyplomy doktorskie i habilitacyjne. Podczas uroczystości dyplomy osobiście wręczył prof. Łukasz Szumowski, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii.

 

Dyplomy doktorskie:

 

  • Anna Maria Michałowska - „Wybrane wrodzone anomalie tętnic wieńcowych u dorosłych – częstość występowania, znaczenie kliniczne i obraz tomograficzny” (dyplom z wyróżnieniem);
  • Karolina Stefania Borowiec - „Wartość kliniczna i prognostyczna wybranych markerów włóknienia miokardium w arytmogennej kardiomiopatii prawej komory”;
  • Przemysław Aleksander Chmielewski - „Uwarunkowana genetycznie kardiomiopatia rozstrzeniowa – charakterystyka kliniczna, rola biomarkerów, rokowanie” (dyplom z wyróżnieniem);
  • Paweł Karol Siastała - „Charakterystyka kliniczna, angiograficzna, ultrasonograficzna oraz biochemiczna pacjentów z przebytym spontanicznym rozwarstwieniem tętnic wieńcowych, szyjnych lub kręgowych”.

 

Dyplomy habilitacyjne:

 

  • Joanna Petryka-Mazurkiewicz - „Ocena nieprawidłowości morfologii i mechaniki miokardium metodą rezonansu magnetycznego u dzieci i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem ich wartości prognostycznej”;
  • Radosław Marek Pracoń - „Skuteczność i bezpieczeństwo zabiegu przeznaczyniowego zamknięcia uszka lewego przedsionka”.

 

Gratulujemy serdecznie!

 

Wróć