Uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych, 12 maja br., miała miejsce uroczystość uhonorowania zasłużonych pielęgniarek i pielęgniarzy.

Odznakę honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” otrzymała Pani Teresa Kruk z Centrum Zaburzeń Rytmu Serca Narodowego Instytutu Kardiologii. Odznaczenie wręczyły: Pani Zofia Małas - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Pani Anna Dudzińska - Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

Nagrodę Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii otrzymały:
- Pani Krystyna Kondej – z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
- Pani Anna Więcławek - z Oddziału Intensywnej Terapii Kardiologicznej Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii;
- Pani Iwona Stawicka – Pielęgniarka Oddziałowa z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Nagrody wręczyli: Pani Wiesława Stępniewska – Naczelna Pielęgniarka oraz prof. Maciej Sterliński – Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych Narodowego Instytutu Kardiologii.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Wróć