Uroczystości jubileuszowe z okazji 40. rocznicy utworzenia Instytutu Kardiologii

przez Aleksandra Bąkała

31.maja 2019 r. odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 40. rocznicy utworzenia Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

W Kaplicy Instytutu odprawiona została Msza Św. pod przewodnictwem JE Ks. Biskupa Romualda Kamińskiego Ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Odsłonięta i poświęcona została tablica upamiętniająca prof. Marię Hoffman – współtwórcę i pierwszego dyrektora Instytutu Kardiologii.

Prof. Maria Hoffman była wybitnym naukowcem zasłużonym dla polskiej medycyny. Uczestniczyła w powołaniu, zorganizowaniu  i zainicjowaniu działalności naukowej i klinicznej w Instytucie Kardiologii. Aktywnie działała w zakresie szkolenia podyplomowego z kardiologii. Autorka wielu podręczników dla lekarzy, szeregu publikacji głównie z zakresu diagnostyki i terapii wad serca.

W trakcie uroczystości w Instytucie Kardiologii wmurowany został kamień węgielny pod budowę nowego skrzydła Instytutu -  Centrum Zaburzeń Rytmu i Niewydolności Serca.

Nowy budynek, o powierzchni ponad 5 tys. m2, wyposażony będzie w blok zabiegowy zaburzeń rytmu serca, oddzielny oddział wspomagania krążenia, oddział dla pacjentów po przeszczepieniu serca oraz nowe sale hybrydowe.
W nowym skrzydle Instytutu będzie również zlokalizowana stacja mycia i dekontaminacji łóżek oraz środków transportu, centralna sterylizacja, apteka szpitalna oraz kuchnia z salą restauracyjną dla pacjentów i odwiedzających.
Z okazji 40-lecia utworzenia Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego odbyło się Sympozjum Naukowe.
Sympozjum otworzył Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski oraz Dyrektor Instytutu Kardiologii – prof. nadzw. Tomasz Hryniewiecki.
Przedstawiono  najnowsze osiągnięcia w zakresie kardiologii oraz kardiochirurgii.
Pierwsza sesja poświęcona była zaburzeniom rytmu i rehabilitacji. Sesji przewodniczyli prof. Łukasz Szumowski, prof. nadzw. Maria Bilińska, prof. Hanna Szwed oraz prof. nadzw. Cezary Kępka.
Sesji dotyczącej choroby wieńcowej i wad serca przewodniczyli: prof. Adam Witkowski, prof. Marcin Demkow, prof. Piotr Hoffman oraz prof. nadzw. Tomasz Hryniewiecki.
Sesji dotyczącej nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca  przewodniczyli: prof. Andrzej Januszewicz, prof. Tomasz Zieliński, prof. Mariusz Kuśmierczyk oraz prof. nadzw. Jacek Grzybowski.
Z okazji Jubileuszu 40-lecia Instytutu Kardiologii w Centrum Nauki Kopernik odbyła się uroczysta gala. Uroczystość została objęta honorowym patronatem Ministra Zdrowia.

Instytut Kardiologii przez 40 lat swego istnienia stał się placówką naukową i szpitalem na najwyższym światowym poziomie, którego działalność wpływa na całą polską kardiologię
i kardiochirurgię. Instytut jest szpitalem wysokospecjalistycznym o najwyższym stopniu referencyjności, a od 2017 roku należy do elitarnego grona instytucji naukowych wyróżnionych najwyższą kategorią A+.
- Dzięki wiedzy lekarzy-naukowców i zaangażowaniu wszystkich pracowników Instytutu pacjenci mają zapewnioną najlepszą opiekę. Pracownicy naukowi współpracują z najlepszymi ośrodkami na świecie, publikują wyniki badań w prestiżowych czasopismach i mają udział w opracowywaniu wytycznych najważniejszych światowych towarzystw naukowych. Szczególnego podkreślenia wymaga pionierska rola Instytutu we wprowadzaniu w Polsce wszystkich nowych metod diagnostyki i terapii kardiologicznej oraz kardiochirurgicznej. – powiedział Prof. Tomasz Hryniewiecki, dyrektor Instytutu Kardiologii

W uroczystości wzięli udział m.in.:
- Prof. Piotr Przybyłowski, przedstawiciel Prezydenta RP, Członek Narodowej Rady Rozwoju
- Prof. Józefina Hrynkiewicz, Poseł na Sejm RP, przedstawiciel Marszałka Sejmu RP
- Prof. Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia
- Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
- Dr. hab. Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny
- przedstawiciele urzędów centralnych,  uczelni medycznych, dyrektorzy instytutów badawczych, członkowie Rady Naukowej oraz emerytowani pracownicy Instytutu Kardiologii.


W trakcie uroczystości, Prof. Piotr Przybyłowski; Członek Narodowej Rady Rozwoju, odczytał list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Pana Andrzeja Dudy do uczestników
i organizatorów Jubileuszu 40. Rocznicy utworzenia Instytutu Kardiologii.

Prof. Józefina Hrynkiewicz, Poseł na Sejm RP odczytała uroczysty adres Marszałka Sejmu – Pana Marka Kuchcińskiego, skierowany do uczestników uroczystości.
Prof. Tomasz Hryniewiecki, dyrektor Instytutu Kardiologii odczytał list Prezesa Rady Ministrów – Pana Mateusza Morawieckiego do uczestników obchodów.

Z okazji 40-lecia Instytutu Kardiologii, Prezydent RP nadał odznaczenia państwowe 40. zasłużonym pracownikom IK.

Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy odznaczeni zostali, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę:

Elżbieta Abramczuk, Małgorzata Biczysko, Elżbieta Biernacka, Zofia Bilińska, Zbigniew Chmielak, Leszek Chojecki, Ewa Ciechańska, Elżbieta Danielewska, Marcin Demkow, Zofia Dzielińska, Eligiusz Gawron, Beata Głowacka, Anna Grabowska, Jacek Grzybowski, Joanna Gwilkowska, Ewa Jakubowska, Hanna Janaszek-Sitkowska, Barbara Jędrzejczyk, Marek Kabat, Urszula Klimaszewska, Anna Klisiewicz, Małgorzata Korzenecka, Iwona Korzeniowska-Kubacka, Małgorzata Kucińska, Andrzej Lemieszek, Piotr Michałek, Ryszard Mielniczuk, Anna Piesio, Jerzy Piwoński, Hanna Pogorzelska, Bogna Puciłowska-Jankowska, Jacek Różański, Witold Rużyłło, Ewa Rydzewska, Dorota Sikorska, Jolanta Skoczeń, Wiesława Stępniewska, Wojciech Szustakowski, Anna Teresińska, Adam Witkowski

W trakcie uroczystości Minister Zdrowia - prof. Łukasz Szumowski, przybliżył historię wybitnych pracowników i dokonania Instytutu Kardiologii.
Prof. nadzw. Cezary Kępka, Zastępca dyrektora ds. nauki przedstawił plany dotyczące rozwoju działalności naukowej Instytutu Kardiologii z podkreśleniem nowoczesnej diagnostyki obrazowej.

Listy gratulacyjne przekazane Dyrektorowi Instytutu Kardiologii - Prof. Tomaszowi Hryniewieckiemu:

Wróć