W Narodowym Instytucie Kardiologii rozpoczęto badanie kliniczne nowego typu wszczepialanych kardiowerterów-defibrylatorów

przez Aleksandra Bąkała

Narodowy Instytut Kardiologii jest jedynym w Polsce i jednym z pierwszych w Europie Ośrodków, w którym rozpoczęto badanie  Extravascular Implantable Cardioverter Defibrillator (EV ICD) Pivotal Study. 

Zabiegi wszczepień defibrylatorów wykonano u trojga pacjentów, skierowanych do Instytutu z terenu całej Polski. Zabiegi przebiegły prawidłowo, u wszystkich chorych potwierdzono skuteczne działanie układu i wszyscy opuścili szpital w drugiej dobie po zabiegu

Badane urządzenie - EV ICD wykorzystuje elektrodę wprowadzaną podmostkowo z małoinwazyjnego dostępu, co pozwala na uniknięcie konieczności wprowadzania elektrod do jam serca drogą naczyń żylnych oraz zapewnia funkcję zarówno defibrylacji jak i stymulacji serca.

Wróć