WOBASZ II - Współpraca Instytutu Kardiologii z uczelniami medycznymi

Informujemy, że w ramach realizacji Drugiego Wieloośrodkowego Ogólnopolskiego Badania Stanu Zdrowia Ludności WOBASZ II podpisane zostały memoranda
o współpracy Instytutu Kardiologii z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz z Uniwersytetem Jagiellońskim - Collegium Medicum w Krakowie. Kolejne memoranda z Uniwersytetami Medycznymi w Lublinie, Łodzi , Katowicach i Poznaniu zostaną przygotowane i podpisane w najbliższych tygodniach.
             

Celem porozumień jest wymiana doświadczeń w zakresie prewencji i epidemiologii chorób układu krążenia poprzez:
- wspieranie wzajemnego doradztwa, wymianę informacji i opinii,
- współpracę w realizacji WOBASZ II oraz popularyzacja wyników badań,
- przygotowywanie i organizowanie wspólnych spotkań przedstawicieli i specjalistów instytucji naukowych,
- pomoc w przygotowywaniu materiałów szkoleniowych podnoszących jakość badań naukowych i opieki w zakresie epidemiologii i prewencji chorób układu krążenia,
- organizację wspólnych seminariów, szkoleń mających na celu zapoznanie się z metodologią pracy oraz doskonalenie warsztatu zawodowego przyszłych i obecnych pracowników.

Badanie WOBASZ II jest realizowane w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia.
Druga edycja badania WOBASZ  pozwoli ocenić czy w okresie ostatnich kilku lat zaszły zmiany w sytuacji epidemiologicznej chorób układu krążenia.

Badanie WOBASZ II zostanie przeprowadzone na wylosowanej reprezentatywnej próbie ludności w wieku powyżej 19 roku życia  ze wszystkich województw  liczącej około 7500 osób . Pozwoli ono ocenić zarówno aktualne zagrożenie chorobami układu krążenia i metabolicznymi populacji polskiej , zachowania zdrowotne ( m.in. sposób żywienia, aktywność fizyczną i palenie tytoniu ) jak również  trendy zmian w okresie prawie 10 lat.  Poprzednie badanie WOBASZ I koordynowane przez Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia IK z udziałem pięciu wiodących ośrodków z Gdańska, Katowic, Krakowa, Łodzi i Poznania zrealizowano w latach 2003-2005.
Wyniki badań  WOBASZ  zostały przedstawione w postaci ponad 40 prac naukowych opublikowanych  m.in. w Brit Med. J, Prev Medicine, J Public Health, Kardiologii Polskiej  i należą do najczęściej cytowanych w międzynarodowym i krajowym piśmiennictwie polskich  badań epidemiologicznych.


Więcej informacji: http://www.wobasz-projekt.pl


Wróć