Wyróżnienia dla pracowników Instytutu Kardiologii

przez Aleksandra Bąkała

Zespół lekarzy z Instytutu Kardiologii w Warszawie - Aninie:
dr hab. n. med. Jacek Kądziela, prof. dr hab. med. Adam Witkowski z Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, dr n. med. Sylwia Kołodziejczyk Kruk i prof. dr hab. n med. Andrzej Januszewicz z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego oraz dr hab. n. med. Ilona Michałowska z Zakładu Radiologii – został wyróżniony w konkursie „Złoty Skalpel 2017” na największego innowatora w polskiej ochronie zdrowia za projekt: „Wdrożenie innowacyjnej metody cewnikowania żył nadnerczowych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w przebiegu pierwotnego hiperaldosteronizmu”.

Fot. Olga Rainka

Laureatem Nagród Naukowych POLITYKI został dr hab. n. med. Maksymilian Przemysław Opolski z Kliniki Kardiologii
i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii, który wykazał związek pomiędzy dystrybucją przęseł stentu wieńcowego
a występowaniem potencjalnie śmiertelnej w skutkach zakrzepicy.
Jego badania nad przydatnością tomografii komputerowej tętnic wieńcowych w przewidywaniu wyniku operacji tzw. „bypassów”, stanowiły przyczynek do wprowadzenia unikalnego na skalę światową tomograficznego algorytmu kwalifikacji do tych operacji.
W latach 2013-2014 w ramach stypendium Niemieckiego Towarzystwa Kardiologicznego opracował i wprowadził na użytek kliniczny nieinwazyjną skalę tomograficzną CT-RECTOR, która przewiduje wynik zabiegu przezskórnego udrożnienia zamkniętych przewlekle tętnic wieńcowych. Dwa lata temu wykonał i opisał na łamach prestiżowego czasopisma Canadian Journal of Cardiology pionierski zabieg przezskórnej angioplastyki wieńcowej z wykorzystaniem okularów rozszerzonej rzeczywistości.

Wróć