XVIII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Instytutu Kardiologii

26 listopada b. r. odbyło się XVIII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Instytutu Kardiologii. Wiodącym tematem spotkania było ?Dziedziczne podłoże chorób układu sercowo-naczyniowego a nowoczesne metody leczenia?.

Podczas sympozjum zostały omówione cztery główne zagadnienia dotyczące znaczenia podłoża genetycznego w chorobach układu sercowo-naczyniowego:

  • Tętniaki i rozwarstwienia aorty piersiowej (TAAD) - klasyfikacja, przyczyny, leczenie.
  • Rola badań rodzinnych w diagnostyce i leczeniu kardiomiopatii.
  • Rola badań genetycznych w diagnostyce i leczeniu złośliwych arytmii.
  • Kiedy badania genetyczne ukierunkowują leczenie nadciśnienia tętniczego?

Pierwsza sesja poświęcona była Tętniakom i rozwarstwieniu aorty piersiowej (TAAD). Przewodniczyli jej: Prof. Witold Rużyłło, Prof. Piotr Hoffman oraz Prof. nadzw. Mariusz Kuśmierczyk. Wykłady wygłosili:
- dr n. med. Ewa Michalak: Demografia, kryteria diagnostyczne tętniaków aorty piersiowej (TAA),
- dr n. med. Eugeniusz Szpakowski: Klasyfikacja rozwarstwień aorty piersiowej (TAD). Leczenie operacyjne pacjentów z TAAD: wyniki wczesne i odległe,
- mgr inż. Maria Franaszczyk: Podłoże genetyczne TAAD.
W trakcie sesji zostały zaprezentowane również przypadki pokazujące postaci: zespołowej i niezespołowej TAAD:
- dr n. med. Hanna Janaszek-Sitkowska: Zespół Marfana,
- dr Justyna Rybicka: Dwupłatkowa zastawka aortalna (BAV) z TAAD,
- dr Blanka Milanowska: Niezespołowy TAAD.

Druga sesja dotyczyła Roli badań rodzinnych w diagnostyce i leczeniu kardiomiopatii.
Przewodniczyli jej: Prof. nadzw. IK Stefania L. Chojnowska, Prof. nadzw. IK Anna Klisiewicz oraz Prof. nadzw. WUM Rafał Płoski.
Wykłady wygłosili:
- Prof. Zofia T. Bilińska: Badania rodzinne w kardiomiopatiach ? stanowisko Grupy Roboczej Chorób Mięśnia Sercowego i Osierdzia ESC
Prezentacje przypadków:
- dr Magdalena Polańska-Skrzypczyk: Rodzina z kardiomiopatią przerostową sarkomerową potwierdzoną badaniem genetycznym,
- dr Mariusz Kłopotowski: Rodzina z chorobą Fabry?ego potwierdzoną badaniem genetycznym,
- dr n. med. Łukasz Małek: Rodzina z kardiolaminopatią potwierdzoną badaniem genetycznym.

Sesji poświęconej Roli badań genetycznych w diagnostyce i leczeniu złośliwych arytmii przewodniczyli: Prof. nadzw. IK Elżbieta K. Biernacka, Prof. Hanna Szwed oraz Prof. nadzw. IK Andrzej Przybylski.
W trakcie sesji wykłady wygłosili:
- Prof. nadzw. IK Elżbieta K. Biernacka: Podłoże genetyczne złośliwych arytmii.
Prezentacje przypadków:
- dr Katarzyna Gepner: Zespół wydłużonego QT potwierdzony badaniem genetycznym,
- dr Grzegorz Warmiński: Katecholaminergiczny VT potwierdzony badaniem genetycznym,
- dr Olgierd Woźniak: Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory potwierdzona badaniem genetycznym.

Tematem sesji czwartej była próba odpowiedzi na pytanie: Kiedy badania genetyczne ukierunkowują leczenie nadciśnienia tętniczego?
Sesji przewodniczyli: Prof. Andrzej Januszewicz, Prof. Jerzy Korewicki oraz Prof. Janina Stępińska.
Wykłady wygłosili:
- dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek: European Project on Genes in Hypertension (EPOGH) ? Czy jesteśmy gotowi do podejmowania decyzji terapeutycznych, opierając się na oznaczeniach genetycznych w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym?
- dr hab. n. med. Mariola Pęczkowska: Miejsce badań genetycznych w postępowaniu z chorym z guzem chromochłonnym
Prezentacja przypadku:
- dr n. med. Aleksander Prejbisz: Chory z guzem chromochłonnym.

Wykład dotyczący Nadciśnienia tętniczego współistniejącego z chorobami nerek o podłożu genetycznym został wygłoszony przez Prof. Andrzeja Januszewicza oraz dr hab. n. med. Marcina Adamczaka.

Sympozja naukowo - szkoleniowe organizowane corocznie w listopadzie przez Instytut Kardiologii stały się już tradycją. W tym roku wzięło w nim udział ponad 600 uczestników.

Wróć