Zmarł prof. dr hab. med. Marek Sznajderman

przez Aleksandra Bąkała

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


Prof. dr. hab. med. Marka Sznajdermana


Współzałożyciela Instytutu Kardiologii w Warszawie (Aninie), założyciela i kierownika Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Instytutu w latach: 1981-1999, wybitnego klinicystę, wspaniałego lekarza,
nauczyciela i wychowawcę wielu pokoleń lekarzy.
 
Rodzinie i Najbliższym
Składamy wyrazy głębokiego współczucia:
Tomasz Hryniewiecki - Dyrektor, Rada Naukowa oraz Pracownicy Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Wróć