Reorganizacja w Instytucie Kardiologii - zmiana nazwy

przez Aleksandra Bąkała

Od początku Nowego Roku w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego rozpocznie się proces reorganizacji. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 17. października 2019 r. Instytutowi nadany zostanie status państwowego instytutu badawczego oraz zmieniona zostanie nazwa Instytutu na Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Reorganizacja Instytutu Kardiologii umożliwi mu realizację bardzo ważnych zadań w skali ogólnopolskiej, takich jak opracowywanie standardów oraz wytycznych diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia, realizacja programów w zakresie profilaktyki pierwotnej i wtórnej oraz promocji zdrowia, czy opracowanie i współrealizacja Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia.

Informujemy, że zmiana dotyczy tylko nazwy Instytutu - wszystkie pozostałe dane, w tym również NIP, KRS oraz numery telefonów i adres pozostają bez zmian.            

Dyrekcja Narodowego Instytutu Kardiologii składa serdeczne podziękowania dla autora znaku graficznego Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego, wybitnego artysty plastyka, scenografa teatralnego, telewizyjnego i filmowego - Pana Marcina Stajewskiego, który w 1979 r. zaprojektował również pierwsze logo Instytutu Kardiologii.

Wróć