Ś.P. inż. Grzegorz Bochenek

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.
inż. Grzegorza Bochenka
Wieloletniego i zasłużonego Pracownika Narodowego Instytutu Kardiologii

Odznaczonego przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi

Pozostanie w naszej pamięci jako dobry i życzliwy człowiek.


Rodzinie i Najbliższym Składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia w trudnych chwilach: Dyrekcja oraz Pracownicy Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowego Instytutu Badawczego

Ś.P. Prof. dr hab. n. med. Iren Rawczyńska-Englert

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.
Prof. dr hab. n. med. Ireny Rawczyńskiej-Englert
Współtwórcy oraz wieloletniego Pracownika Instytutu Kardiologii w Warszawie - Aninie
Zastępcy kierownika Kliniki Wad Serca w latach: 1981 - 1992
Kierownika I Kliniki Wad Serca w latach: 1993-2002

Współtwórcy i pierwszej Przewodniczącej Sekcji Wad Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Odszedł od nas wspaniały, życzliwy Człowiek, wybitny lekarz, naukowiec
z oddaniem kształcący pokolenia lekarzy


Prof. Tomasz Hryniewiecki; kierownik Kliniki Wad Zastawkowych Serca Narodowego Instytutu Kardiologii
z Zespołem


Nabożeństwo żałobne odbędzie się  26.lipca, o godz. 14 w kościele św. Andrzeja Boboli w Warszawie, ul. Rakowiecka 61,

pogrzeb 28.lipca, o godz. 11.30 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

Ś.P. Krystyna Domańska

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.
Krystyny Domańskiej
Wieloletniego i zasłużonego Pracownika Instytutu Kardiologii
Przełożonej Pielęgniarek w latach: 1980-2007
Członka Terenowej Komisji Bioetycznej Instytutu Kardiologii
Odznaczonej Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką Honorową Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia

Pozostanie w naszej pamięci jako dobry i życzliwy człowiek.
 
Rodzinie i Najbliższym
Składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia w trudnych chwilach:
Tomasz Hryniewiecki – Dyrektor oraz Pracownicy Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Ś.P. Profesor Instytutu dr hab. inż. Roman Kępski

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.
Profesora Instytutu
dr. hab. inż. Romana Kępskiego
wieloletniego i zasłużonego pracownika Narodowego Instytutu Kardiologii
współtwórcy polskiej elektrofizjologii klinicznej,
członka zespołu wprowadzającego leczenie zaburzeń rytmu serca metodą ablacji,
odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski


Rodzinie i Najbliższym
Składamy wyrazy głębokiego współczucia:
Tomasz Hryniewiecki - Dyrektor, Rada Naukowa oraz Pracownicy Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowego Instytutu Badawczego

Ś.P. Dr Barbara Różycka - Chrzanowska

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


Ś.P.
dr Barbary Różyckiej - Chrzanowskiej
współtwórcy oraz wieloletniego pracownika Instytutu Kardiologii

W naszej pamięci pozostanie jako wspaniały, życzliwy Człowiek,
wybitny, oddany pacjentom klinicysta
oraz nauczyciel wielu pokoleń lekarzy.

Rodzinie i Najbliższym
Składamy wyrazy głębokiego współczucia:
Tomasz Hryniewiecki - Dyrektor, Rada Naukowa oraz Pracownicy Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowego Instytutu Badawczego

Ś.P. Dr hab. n. med. Mariusz Jasik

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


Ś.P.
Dr. hab. n. med. Mariusza Jasika

Specjalisty chorób wewnętrznych, diabetologii i farmakologii klinicznej
Konsultanta Diabetologa Narodowego Instytutu Kardiologii
Pracownika Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Odszedł od nas wspaniały, życzliwy Człowiek, wybitny lekarz, naukowiec
z oddaniem kształcący pokolenia lekarzy

Rodzinie i Najbliższym
Składamy wyrazy głębokiego współczucia:
Tomasz Hryniewiecki - Dyrektor, Rada Naukowa oraz Pracownicy Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Prof. dr hab.med. Marek Sznajderman

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


Prof. dr. hab. med. Marka Sznajdermana


Współzałożyciela Instytutu Kardiologii w Warszawie (Aninie), założyciela i kierownika Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Instytutu w latach: 1981-1999, wybitnego klinicystę, wspaniałego lekarza,
nauczyciela i wychowawcę wielu pokoleń lekarzy.
 
Rodzinie i Najbliższym
Składamy wyrazy głębokiego współczucia:
Tomasz Hryniewiecki - Dyrektor, Rada Naukowa oraz Pracownicy Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Ś.P. Dr n. med. Marian Miśkiewicz

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że 27. kwietnia 2020 r. zmarł
 
ś.p.
Dr. n. med. Marian Miśkiewicz
lekarz - specjalista chirurg
organizator ochrony zdrowia
 
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w rządzie premiera Jana Olszewskiego w latach 1991 - 1992
Współtwórca Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie - Aninie
Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych i Organizacyjnych Instytutu Kardiologii w latach 1980 - 2001
Prezes Zarządu Fundacji Instytutu Kardiologii Warszawie
Prezes Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa
 
Odznaczony w 1997 roku Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
 
Odszedł od nas wspaniały, życzliwy Człowiek, wielce zasłużony dla polskiej medycyny lekarz i organizator ochrony zdrowia
 
Rodzinie i Najbliższym
Składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia w trudnych chwilach:
Tomasz Hryniewiecki - Dyrektor, Rada Naukowa oraz Pracownicy Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Prof. dr hab. n. med. Wanda Rydlewska-Sadowska

 

Polska kardiologia poniosła ogromną stratę,
odeszła od nas w dniu 21 lipca 2019 roku
Prof. dr hab. n. med.  Wanda Rydlewska-Sadowska

 

Szlachetny, Uczciwy Człowiek, wybitny lekarz, wychowawca, organizator i naukowiec.
Pionier polskiej echokardiografii i elektrokardiografii.
Wieloletni Kierownik Kliniki Szybkiej Diagnostyki i Zakładu Diagnostyki Nieinwazyjnej

 

W naszej pamięci pozostanie jako wielki autorytet moralny,
wspaniały nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń młodych lekarzy, oddany pacjentom lekarz.

 

Rodzinie i Najbliższym
składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia w trudnych chwilach:

 

Dyrektor Instytutu Kardiologii w Warszawie
dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki,
Rada Naukowa i pracownicy Instytutu Kardiologii w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Sadowski

 

10. stycznia 2018 roku odszedł od nas

Prof. dr hab. n. med.
Zygmunt Sadowski

Wspaniały i szlachetny człowiek, wybitny lekarz, naukowiec i organizator.

Wieloletni Dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia, Stefana Kardynała Wyszyńskiego i kierownik II Kliniki Choroby Wieńcowej Instytutu.
Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii.
Współtwórca i koordynator Narodowego Programu Ochrony Serca Ministerstwa Zdrowia.

W naszej pamięci pozostanie jako autorytet moralny, wspaniały
nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń kardiologów, oddany pacjentom lekarz.
Polska kardiologia poniosła ogromną stratę.

Dyrektor  -  Tomasz Hryniewiecki, Rada Naukowa i pracownicy
Instytutu Kardiologii w Warszawie - Aninie

 

Do pobrania:

Ś.P. Prof. Stefania Lidia Chojnowska

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu

prof. dr hab. med. Stefanii Lidii Chojnowskiej,

naszej wieloletniej koleżanki, wspaniałego człowieka, znakomitego lekarza-kardiologa i naukowca, nauczyciela wielu pokoleń adeptów medycyny.

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy szczerego współczucia.

Dyrekcja, Rada Naukowa oraz Koleżanki i Koledzy z Instytutu Kardiologii w Warszawie

Ś.P. Prof. Franciszek Walczak

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. Franciszka Walczaka

Twórcy Elektrofizjologii Polskiej,
Wieloletniego Kierownika Samodzielnej Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej,
Kierownika Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii w Aninie.
 
Odszedł od nas wspaniały życzliwy Człowiek, oddany pacjentom lekarz, wychowawca wielu pokoleń młodych lekarzy.
Wybitny naukowiec zasłużony dla polskiej medycyny.

Rodzinie i Najbliższym
Składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia w trudnych chwilach:
Tomasz Hryniewiecki Dyrektor, Rada Naukowa i Pracownicy Instytutu Kardiologii im Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

  Ceremonia pogrzebowa śp. Profesora Franciszka Walczaka odbyła się 05.12.2015 r. w kościele p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty na Harendzie w Zakopanem
W uroczystości pogrzebowej wzięli udział pracownicy Instytutu Kardiologii. Dyrektor Instytutu - Tomasz Hryniewiecki, odczytał adres kierownictwa Ministerstwa Zdrowia - Ministra Konstantego Radziwiłła i Sekretarza Stanu Jarosława Pinkasa.

Ś.P. Prof. Maria Hoffman

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. Marii Hoffman

Współzałożyciela i Dyrektora Instytutu Kardiologii w Aninie w latach 1980 - 1990.

Odszedł od nas wspaniały, życzliwy Człowiek, oddany pacjentom lekarz, wychowawca wielu pokoleń młodych lekarzy. Wybitny naukowiec zasłużony dla polskiej medycyny.
Była wizjonerem, już w latach 70. widziała rozwój kardiologii przez integrację wielu zespołów naukowych i klinicznych.

Rodzinie i Najbliższym
składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia w trudnych chwilach:
Prof. dr hab. n. med. Witold Rużyłło wraz z Zespołem Dyrekcji, Rada Naukowa
i Pracownicy Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Prof. Stanisław Rudnicki

 

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. Stanisława Rudnickiego

Odszedł wspaniały lekarz i wybitny Klinicysta,
pionier Polskiej Szkoły Rehabilitacji Kardiologicznej,
wieloletni Kierownik Kliniki i Zakładu Rehabilitacji Kardiologicznej,
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa i Profilaktyki Instytutu Kardiologii w latach 1979-1982.

Swoje życie całkowicie poświęcił medycynie, na pierwszym miejscu zawsze stawiając dobro chorego.

W naszej pamięci pozostanie jako wspaniały Nauczyciel i Wychowawca wielu pokoleń lekarzy.

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają:
Prof. dr hab. n. med. Witold Rużyłło wraz z Zespołem Dyrekcji, Rada Naukowa
i Pracownicy Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Ś.P. Prof. Stefan Rywik

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. Stefana Rywika

Zastępca Dyrektora ds. Nauki w Instytucie Kardiologii w latach 1980-2001,

Kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Chorób Układu Krążenia w latach 1980-2002,
były Przewodniczący Terenowej Komisji Bioetycznej w Instytucie Kardiologii.

Prof. Stefan Rywik był honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
a także Prezesem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego w latach 1998-2000.

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają:
Prof. dr hab. n. med. Witold Rużyłło wraz z Zespołem Dyrekcji, Rada Naukowa
i Pracownicy Instytutu Kardiologii w Warszawie

Ś.P. Dr hab. med. Grażyna Broda

Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 23.07.2013 po kilkumiesięcznej, ciężkiej chorobie zmarła nasza koleżanka

dr hab. med. Grażyna Broda,
profesor nadzwyczajny Instytutu Kardiologii,

z-ca kierownika Zakładu Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia.

Profesor Grażyna Broda, przez prawie 30 lat związana z Zakładem Epidemiologii IK, należy do grona najbardziej znanych i cenionych badaczy zajmujących się problematyką epidemiologii i profilaktyki chorób serca i naczyń, nie tylko w skali naszego kraju.
Uczestniczyła w przygotowaniu i realizacji wielokrotnie cytowanych w piśmiennictwie światowym i krajowym badań epidemiologicznych : WHO MONICA, POLMONICA, POLSCREEN, POLSENIOR.
W ostatnich latach była koordynatorem największego w Polsce ogólnopolskiego badania czynników ryzyka i zachowań zdrowotnych WOBASZ a także badania mieszkańców Warszawy - WAWKARD oraz grantu europejskiego EHES .Prof. Broda jest autorką lub współautorką ponad 200 publikacji naukowych, zaś Jej prace były publikowane i cytowane w najbardziej prestiżowych pismach naukowych z zakresu kardiologii, epidemiologii , genetyki medycznej i medycyny ogólnej.

Prof. Grażyna Broda była cenionym lekarzem i wykładowcą akademickim. Działała aktywnie w pracach wielu towarzystw naukowych i grup eksperckich m.in. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz Polskiego Forum Profilaktyki. W latach 2011-2013 była przewodniczącą Sekcji Epidemiologii i Profilaktyki Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) . W przeszłości uczestniczyła w pracach rozmaitych komisji i grup zadaniowych PTK.

W naszej pamięci pozostanie jako Osoba wymagająca wiele od siebie i od innych ale także gotowa do pomocy, wspierająca zarówno w sprawach zawodowych jak i życiowych, pełna poświęcenia dla pacjentów.

Wojciech Drygas z zespołem Zakładu Epidemiologii, Prewencji CHUK i Promocji Zdrowia Instytutu Kardiologii